• Richard Thoolen

100 bomenplan P21

ODIJK P21 wil dat de gemeente 100 bomen aan inwoners gaat aanbieden om in de eigen tuin te planten. Bij succes kan deze actie in 2021 worden herhaald. Deze motie is aangehouden tot 5 maart zodat er in Open Huis met elkaar en met inwoners breder over kan worden gesproken.

door Kuun Jenniskens

P21 is van mening dat er in de gemeente meer bomen nodig zijn. Bomen slaan CO2 op, helpen bij klimaatadaptatie, gaan verstening tegen en zorgen ervoor dat het groene karakter van Bunnik behouden blijft.

BOMEN IN DE TUIN Alle fracties zijn het eens dat aanplant van bomen van belang is. Over de uitvoerbaarheid van het weggeven van 100 bomen aan particulieren, kleven nog vragen. Hoe kun je dat op een eerlijke manier doen? Hoe kan dit zo eenvoudig mogelijk? Door dit gesprek begin maart te voeren kan er op tijd geld vrij worden gemaakt in de komende begroting.

BOMENPLAN PROVINCIE Tijdens de raadsvergadering diende P21 nog een motie over bomen in. Met deze motie haakt P21 aan op het Bomenactieplan van de provincie. De provincie streeft naar de aanplant van 600.000 bomen en heeft daar geld voor vrijgemaakt. De provincie is op zoek naar plekken om bomen te planten. Het idee van de motie is dat de gemeente Bunnik dergelijke plekken bij de provincie gaat aanbieden. Dit kan ook om grond gaan die in particulier bezit is, zoals van agrariërs.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen en wethouder Ali Dekker noemde het iets om met beide handen aan te grijpen. ,,Ik zie het als een uitnodiging. Het is een kans om samen met de provincie te kijken. De vraag is natuurlijk waar goede locaties zijn. Dat kunnen we met elkaar nagaan.”