• Cor Dorrestein, Marius Schaaps en Hein Dorrestein op de plek waar het zonneveld komt

    Kuun Jenniskens

Plan voor zonneveld bij Werkhoven

WERKHOVEN Momenteel wordt een plan ontwikkeld voor een zonneveld van 25 hectare tussen de Achterdijk, het Oostromsdijkje en de Provinciale weg. Het gaat om een gebied van 45 hectare, een deel biedt ruimte aan natuur en ecologie.

door Kuun Jenniskens 

Cor Dorrestein (Werkhovenseweg 18) die al met pensioen was en zijn grond voor het kweken van sedum beschikbaar had gesteld, werd vorig benaderd door Marius Schaaps van LC Energy uit Wageningen. Cor betrok neef Hein Dorrestein erbij (Achterdijk 43), die zijn pensioenleeftijd naderde. Vorige week hebben de laatste koeien de stallen van Hein verlaten - het is stil op het erf. Hein: ,,Na 50 jaar koeien melken is het genoeg geweest. De vraag als je stopt is, wat doe je met de grond? De grond verpachten als agrarische grond levert niet veel op en is onvoldoende voor een pensioen. Een sedumveld iets meer, maar een zonneveld geeft een hogere prijs. Met LC Energy gaan wij een pachtsituatie voor 30 jaar aan. Voor ons is dit een goede kans."

Het grondgebied van de neven Dorrestein heet 'de Mate'. Het ligt tussen de Achterdijk, het Oostromsdijkje en de Provinciale weg N229 in. Marius Schaaps gaat 45 hectare grond pachten om in het midden daarvan een zonneveld in te richten. ,,Het plan krijgt een ruime opzet”, legt Schaaps uit. ,,De panelen nemen 25 hectare in beslag. Aan de randen komt een ecologische zone van 10 hectare, maar ook tussen de panelen richten we natuur in; denk aan groene paden en de wetering in het midden krijgt natuurvriendelijke oevers.” Vanaf de Achterdijk zie je eerst een sloot, die een lauwe kant krijgt zodat er een grotere plantenvariëteit mogelijk is, dan ligt er een bloemenweide, vervolgens een wal met daarachter een bosschage, en dan de panelen. Op deze manier zijn ze (op stahoogte) aan het oog onttrokken.

SEDUM VERDWIJNT De sedumvelden van Cor verdwijnen. Volgens Schaaps ervaren mensen dit als positief, omdat het een rommelige aanblik geeft. Schaaps is al een drietal maanden met omwonenden in gesprek. ,,Bij die gesprekken is een landschapsarchitect aanwezig om samen te kijken naar de invulling van de zones. Mensen uiten hun wensen en ideeën. Zo wil iemand er met zijn schapen in. Een ander wil het maaisel voor zijn paarden gebruiken. Dat gaan we allemaal regelen. Idee is ook om wandelpaden te maken, zodat het gebied ook een recreatieve waarde krijgt.”

BEVLOGEN Marius (32 jaar, bedrijfseconoom, die het roer omgooide toen hij de urgentie inzag van de klimaatverandering) praat bevlogen. Schaaps gaat niet het hele perceel propvol met panelen leggen. Hij werkt vanuit de principes van People, Planet en Profit: ,,Voor mij is ook ecologie van belang - dat we hier een bloemenweide inzaaien. Elders zijn er al zonneweides die een goede biotoop bieden aan fazanten en patrijzen.” Hein valt in: ,,Het zonneveld wordt eigenlijk een rustgebied voor de natuur.” Schaaps gaat verder: ,,De energietransitie vraagt de komende jaren om elektrotechnische installateurs. Die zijn er veel te weinig. Binnen dit project willen we die gaan opleiden. Daarover hebben we gesprekken met de Regionale Sociale Dienst.”

PARTICIPEREN In gesprekken met omwonenden vraagt Schaaps hoe de buurt wil participeren: ,,We zitten nog midden in het proces en we zijn nog niet toe aan een gezamenlijk besluit. Hopelijk kan ik over een paar weken hier meer over zeggen. Zo heb ik wensen gehoord over zonnepanelen op het eigen dak - die gaan wij er dan gratis opleggen.” Idee is ook om met aandelen te participeren in de zonnepanelen.

De zonnepanelen worden langs de lijnen van het landschap geplaatst. Ze worden plat opgesteld, dus niet daksgewijs. De maximale hoogte wordt 150 centimeter. Er komen 122.000 zonnepanelen en dat geeft elektriciteit voor 10.000 huishoudens. Met Stedin is al geregeld dat er een aansluiting komt vanuit de centrale in Driebergen.

KADERS Op 18 april moet de gemeenteraad beslissen over nieuwe kaders voor zonnevelden. Schaaps is erg te spreken over wat de gemeente op papier heeft gezet: ,,Het is echt één van de betere beleidskaders. Het is professioneel opgesteld - alle aspecten van archeologie, ecologie, participatie en communicatie zijn meegenomen.”

OPRUIMEN In het contract van LC Energy met Hein en Cor Dorrestein staan duidelijke afspraken over de eindsituatie. Hein: ,,We tekenen voor 30 jaar en hebben goed afgedicht dat bij vertrek de panelen en bekabeling - echt alles wat erbij komt kijken - wordt afgebroken. De grond valt dan weer vrij als agrarische grond.”

TEGENSTANDERS Sommige groepjes omwonenden waar Marius Schaaps mee praat zien zeker ook voordelen in het plan. Dit is niet het geval met fruitteler Wim Oskam, die aan de andere kant van de Provinciale weg gevestigd is: ,,Ik ben er faliekant op tegen. Het gaat om het mooiste plekje van Werkhoven, dus ik schrok er enorm van. Krijg ik een heel veld met van die glimmende dingen voor mijn deur? Ik ben bang voor verglazing van het platteland. Ik begrijp dat we wat moeten doen, maar waarom leggen we niet eerst alle daken vol? Hier lijkt toch niet goed over nagedacht.” Oskam is bang dat het onderhoud van het natuurlandschap niet serieus wordt opgepakt: ,,Ik heb daar slechte ervaring mee bij de Golfbaan en bij wandelpaden. Bij economische recessie wordt zoiets al gauw geschrapt.” Oskam noemt het oneerlijke concurrentie, omdat de pachtprijzen voor een zonneveld zoveel hoger liggen dan met een agrarische functie. ,,Met zo’n speler op de markt hebben we al bij voorbaat verloren. Dat win je nooit.” (Wim Oskam zegt te spreken namens een groepje buurmannen, waaronder Fred Veldhuizen, Co, GertJan en Jochem Oskam, en Gerben Hoogenraad.)

SCHITTERING Marius Schaaps is bekend met de opvatting van deze groep - hij sprak meerdere malen met hen en hoopt er samen uit te komen. ,,Ik begrijp hun vragen. Wat de schittering betreft kan ik zeggen dat de aarden wal met bosschages alles tegenhoudt. Het veld ligt enkele honderden meters weg. Omwonenden zien de panelen niet, dus ook geen schittering. Ik zie het als belangrijke vragen en hoop het straks met visualisaties concreter te maken.”