• Maarten en Freek van BHM Solar in het land van Peterse

    Kuun Jenniskens
  • Het concept plan, het grijze gebied ten zuiden is van de neven Dorrestein en daar komen ook panelen

    BHM Solar

Plan voor nog een zonneveld in Vlowijkerpolder

ODIJK Vanuit de gemeente wordt de Vlowijkerpolder op allerlei manieren aangewezen als energielandschap; op de kansenkaart voor zonnevelden, en ook als zoeklocatie voor (twee) windmolens. Vorige week maakte ‘t Groentje het idee van Jeroen van Wijk voor een windmolencoöperatie bekend, en begin dit jaar het zonneveld van de neven Dorresteijn. Nu spreken we met de initiatiefnemers voor nog een zonneveld op gronden van Huub Peterse en René van Dijk, dat deels aansluit op het veld van Dorrestein.

door Kuun Jenniskens

De Vlowijkerpolder ligt tussen de Schadewijkerweg, de Werkhovenseweg (N229), het Oostromsdijkje, de Achterdijk en de Burgweg. Van oudsher is het een groen agrarisch landschap met langs de omringende wegen her en der een woning of boerderij. De boerderij van Peterse ligt diep in het land aan de Werkhovenseweg - tussen camping de Prinsenhof en Veldhuizen Transport in. De kavel van Van Dijk ligt aan de Achterdijk.

PANELEN IN DE POLDER Peterse zegt dat hij meerdere projectontwikkelaars voor een zonneveld op het erf heeft gehad. Hij is bijna 70 jaar, deed de melkkoeien al eerder de deur uit, en heeft nog 45 stuks jongvee rondlopen. ,,Ik heb 20 hectare grond en ik wil geen zonnepanelen in mijn voortuin. Door samen te werken met BHM Solar, hoef ik maar 10 hectare in te brengen. Ik heb gekeken wat het best bij mij past - waar ik me goed bij voel.” Ook Van Dijk brengt 10 hectare in - zo kan er een zonneveld van 20 hectare worden aangelegd. Peterse heeft drie dochters: ,,Die willen hier misschien in de toekomst wel komen wonen, op deze manier kunnen ze ook nog wat boeren als ze dat zouden willen.” Peterse heeft ervaring met zonnepanelen - met een op het zuiden gelegen schuurdak oogst hij al 9 jaar zijn eigen energie.

GROTE IMPACT Een zonneveld van 20 hectare levert groene elektriciteit voor circa 5100 huishoudens. Het heeft grote impact op het gebied, dat realiseren initiatiefnemers Freek Wisseloo en Maarten de Vlugt van BHM Solar uit Utrecht zich goed. Ze installeren ruim 57.000 panelen op 20 hectare grond, waarvan 5 hectare wordt benut voor landschappelijke inpassing. De panelen worden 1m50 hoog en de ligging is zuidoost. Er komt een hek omheen, voornamelijk vanwege veiligheidsredenen. Het wordt wel een natuurvriendelijk hekwerk, waar konijnen en hazen doorheen kunnen. Peterse: ,,Ik heb hier in de polder al jaren geen fazanten en hoenders gezien. Het lijkt me leuk als ik die straks weer omhoog zie springen.”

HAGEN SINGELS EN KRUIDEN Door het gebied loopt de Vlowijkerwetering en die krijgt, net als een andere watergang, aan één kant een natuurvriendelijke oever. Langs de randen van het gebied komen knotwilgen en hagen. Aan de noordkant wordt een elzensingel aangelegd. Tussen de rijen met zonnepanelen blijven stroken open van 1m50 die worden ingezaaid met kruidenrijk grasland.

Freek en Maarten zijn al geruime tijd met bewoners uit het gebied in gesprek. Freek: ,,Van daaruit hebben we zaken aangepast - zo zijn de panelen tot 150 meter van de Achterdijk het land in geschoven. Direct langs de Achterdijk en bij de camping komt een hoogstamboomgaard.” Voor het beheer zoekt BHM Solar het liefst een lokale partij.

INWONERS KUNNEN OOK INVESTEREN Inwoners van Bunnik kunnen financieel deelnemen in het project. Dit wordt momenteel verkend met de Energiecoöperatie Bunnik. BHM Solar richt ook een Omgevingsfonds op. Hoeveel geld ze daar precies instoppen kunnen de heren niet zeggen, maar het wordt zeker een getal met 5 cijfers. ,,Misschien wel met 6 cijfers”, zegt Freek. ,,Het is aan de inwoners om te bepalen wat er vanuit dit fonds wordt gefinancierd. Wij gaan dat niet bepalen. De energiecoöperatie kan deze taak op zich nemen. Wat ons betreft gaat het naar duurzame initiatieven, maar het kan ook een speeltuin zijn.”

Met Peterse hebben ze een pachtcontract voor 30 jaar afgesloten, met daarbij de afspraak dat alles nadien wordt opgeruimd. Maarten: ,,Het terrein wordt in de huidige staat opgeleverd.” Freek: ,,De wet verplicht ons de pacht door te betalen tot aan de opruimplicht voldaan is.”

KAN SAMEN MET WINDTURBINES Het idee van Jeroen van Wijk voor twee windmolens kennen ze en kan prima naast hun plan bestaan, aldus Maarten: ,,Het is kan juist gunstig zijn, want je zou bijvoorbeeld de kosten kunnen delen van de Stedinaansluiting, die zeer kostbaar is.” Freek: ,,We voorzien geen problemen, zeker als de windmolens ten noorden van het zonneveld komen en zo geen slagschaduw geven op de zonnepanelen.”

URGENTIE IS GROOT Beide mannen ervaren een hoge urgentie om de afhankelijkheid van fossiele brandstof los te laten. Freek: ,,Ik wil voor mijn kinderen een duurzamer wereld. Wij hebben inmiddels meer dan 500.000 vierkante meter zonnepanelen op daken in ontwikkeling.” Maarten: ,,Maar dit gaat niet snel genoeg, we moeten echt harder gaan lopen.”

Voor hen was het positief dat de gemeente Bunnik duidelijke uitgangspunten voor zonnevelden heeft neergelegd. Zo weten ze precies waar ze aan toe zijn. In deze collegeperiode mag er 40 hectare aan zonnevelden worden aangelegd. Met deze beide projecten wordt dat bereikt.

RISICO DAT HET JAAR LATER WORDT Momenteel liggen de stukken bij de gemeente. Het vertrek van wethouder Eijbersen kan een vertraging opleveren. ,,Het is nodig om voor de zomer een verklaring van geen bedenkingen te krijgen, want de SDE subsidie kan pas worden aangevraagd als de Omgevingsvergunning is afgegeven. Dan volgt de subsidieaanvraag die ook een paar maanden tijd kost”, zegt Maarten. ,,In de winter is de grond te nat om de panelen te plaatsen”, voegt Peterse toe. Freek: ,,Als we voor oktober een vergunning krijgen, dan lukt het misschien nog om in de zomer van 2020 aan de slag te gaan. Anders wordt het een jaar later.”

INLOOPAVOND VOOR IEDEREEN Op dinsdag 2 juli is er van 19 tot 21 uur een voor iedereen toegankelijke informatieavond in het Dorpshuis Odijk. Niet alleen vanuit het project van BHM Solar, maar ook van het project op grond van Dorresteijn van LC Energy. Beide ontwikkelaars maken gebruik van landschapsarchitect Eelerwoude, zodat de inrichting op elkaar kan worden afgestemd. Tijdens deze inloopavond zijn visualisaties van beide plannen te bekijken.

Kijk voor meer informatie op www.vlowijkerzonneweide.nl en www.lcenergy.nl/projecten/zonnepark-werkhoven.