• Kantoorgebouw Rhijnhaeghe wordt gesloopt en zal plaatsmaken voor 91 woningen

    Kuun Jenniskens

Plan Rhijnhaeghe gaat ongewijzigd door

ODIJK De Liberalen hebben tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan voor 91 woningen op Rhijnhaeghe, een amendement ingetrokken dat vroeg om het schrappen van de 5e bouwlaag. Nadat wethouder Erika Spil (P21) dit amendement had ontraden omdat het voor de projectontwikkelaar een breekpunt zou zijn, trok Frans Pouw namens De Liberalen dit amendement weer in.

Kuun Jenniskens

Pouw gaf als reden op dat De Liberalen voor bouwen kiezen en dat dit toch zwaarder weegt dan het amendement dat vraagt om een maximale bouwhoogte van 14 meter. Pouw zei het zeer te betreuren dat er pas zo laat in het proces duidelijkheid komt over financiële haalbaarheid van een plan. Eerder op de avond had hij nog met de nodige stevigheid betoogd dat de gemeenteraad hier helemaal niet over gaat.

Leny Visser (CDA) reageerde daarom verbaasd: “U zei dat net zelf nog in uw betoog. Als raad stellen wij alleen een bestemmingsplan vast, we kijken niet naar de financiën. Als dit bestemmingsplan er ligt, kan daar kan ook een andere ontwikkelaar mee aan de slag.”

“Het verschil tussen het CDA en De Liberalen”, zei Hein Hoitink (Liberalen), “is dat wij kiezen voor woningen en dat u kiest voor een bestemmingsplan. Als er een nieuwe procedure moet worden gestart gebeurt er weer 2 tot 3 jaar niks. Wij willen doorstroming op gang brengen en vitale dorpen realiseren.”

Wethouder Erika Spil (P21) liet weten dat de appartementen op de 5e bouwlaag terugliggend worden gebouwd en dat dit in een overeenkomst met projectontwikkelaar Sustay zo is geregeld.

Uiteindelijk stemde P21 en de Liberalen voor en het CDA tegen.