• Plan Oude Haven

    Kuun Jenniskens

Plan Oude Haven toch aardgasvrij

ODIJK Het CDA stemde eerder tegen dit plan omdat het niet lukte om deze 21 nieuwe woningen zonder aardgas aan te leggen. Inmiddels wordt het plan Oude Haven van het Bunnikse GBV toch aardgasvrij gebouwd. Wethouder Spil: ,,De ontwikkelingen met gasloos zijn sneller gegaan. We merken dat de markt gasloos wil kopen, anders moeten mensen hun woning over een paar jaar weer aanpassen.”

door Kuun Jenniskens

Alle fracties waren tevreden over dit nieuwbouwplan, dat ook al een paar keer in de gemeenteraad is besproken. Streven is om woningen te bouwen in de kernen op plekken van bedrijven of kantoren, dat heet 'inbreiden' en dat is hier gelukt. Zes van de woningen komen in een sociale huur appartementengebouw. De rest van het plan bestaat uit koopwoningen.

Leny Visser zei dat er voor het CDA, vanwege het gasloos bouwen, geen bezwaren meer liggen tegen dit plan. ,,Verder is het bijzonder dat er nu geen insprekers zijn en dat er geen bezwaren klinken, wat dat betreft is het zoeken naar draagvlak door de ontwikkelaar goed gelukt.”

Ralph Hallo (de nieuwe fractievoorzitter van P21) merkte op dat P21 tevreden is - vanwege het inbreiden en omdat sociale woningbouw is gelukt. Wel had hij vragen over verkeersveiligheid. ,,De Oude Haven is een fietsroute voor schoolgaande kinderen De bewoners van de vijf woningen met een uitrit aan de Oude Haven vertrekken op dezelfde tijd als de kinderen naar school gaan, naar hun werk. Het lijkt ons verstandiger om het aantal uitritten te beperken.”

Wethouder Erika Spil zei hierop: ,,De projectontwikkelaar heeft hier flink op gepuzzeld. Wij menen dat dit zo kan en we zien het als winst ten opzichte van het kantoorgebouw waar meer mensen in en uit rijden. Er wordt gezorgd dat er goed overzicht is op de fietsstraat. De ervaring leert ook dat auto’s voorzichtig rijden op een fietsstraat.”

Ook wilde P21 weten of de bomen aan de Singel, die geplant zijn vanuit een bewonersinitiatief, gespaard kunnen blijven. De wethouder gaat er vanuit dat ze kunnen blijven staan, en dat er anders herplant plaatsvindt.