• ,,Met dit project leren we kinderen van 0 tot en met 4 jaar alles over groente. -

    Bunnik Beweegt

Peuters die zaaien, oogsten ook

BUNNIK Bunnik Beweegt is samen met inmiddels vele partners druk bezig om een gezonde omgeving te creëren binnen de gemeente Bunnik. Een gezonde omgeving waarin de leefstijl van de mensen niet bepaald wordt, maar waar de gezonde keuze de makkelijkste is. Elke maand zullen de buurtsportcoaches, Jesper, Gaby en Mieke, een project toelichten in de krant. Deze maand is het project Smakelijke Moestuinen aan de beurt!

Bunnik Beweegt

Een gezonde leefstijl begint al in je allereerste jaren. Een project dat hierop inspeelt is 'Smakelijke moestuinen'. Jesper Oele van Bunnik Beweegt coördineert dit project. Jesper: "Met dit project leren we kinderen van 0 tot en met 4 jaar alles over groente. Dit doen we in samenwerking met bijna alle kinderdagverblijven en peutergroepen uit de gemeente. In de peuterjaren wordt de basis gelegd voor het voedingspatroon van later. Wanneer peuters dagelijks verse groenten leren eten, hebben zij daar later veel profijt van."

De aanpak bestaat uit een breed opgezet voeding- en leefstijlprogramma op het kinderdagverblijf. Mieke: "Naast het kweken en oogsten van groenten in de moestuinbakken, worden de ouders en verzorgers van de peuters betrokken. Zo krijgen zij informatie over het creëren van een gezond voedingspatroon. Denk hierbij aan groentekaarten, groente proeven, proefdiploma's, groente voorleesverhalen etc. "

VOLKSTUINVERENIGING Het project wordt gemeentebreed gedragen. Gaby: "We leggen de verbinding tussen de kinderdagverblijven en vrijwillige tuinders van de Odijkse en Bunnikse volkstuinen. Peuters kunnen dan onder begeleiding van het kinderdagverblijf af en toe een kijkje nemen bij één van de tuinen van de vrijwilligers. Dit draagt bij aan de belevingswereld van de peuters met betrekking tot verschillende groenten."

GROENDIENSTEN REINAERDE Groendiensten Reinaerde draagt bij aan dit project. Groendiensten Reinaerde is een bedrijf dat zich bezig houdt met diverse projecten in de breedste van het woord. Hetgeen wat zij doen is ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie. Groendiensten Reinaerde draagt haar steentje bij door compost en grond te leveren aan de kinderdagverblijven. Iets waar Bunnik Beweegt ontzettend dankbaar voor is.

Om het project goed neer te zetten is Bunnik Beweegt opzoek naar enkele vrijwilligers die het leuk vinden om één of meerdere keren per jaar een kinderdagverblijf te ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld helpen met het onderhoud van de moestuin, maar kunt u ook een leuke activiteit doen op het kinderdagverblijf. Dit is afhankelijk van uw interesse en de behoefte van het kinderdagverblijf. Wanneer u interesse heeft kunt u contact opnemen met de JOGG-regisseur van Bunnik Beweegt door een mail te sturen naar: j.oele@bunnikbeweegt.nl. Samen met Jesper en het kinderdagverblijf wordt dan een afspraak ingepland om te kijken hoe jullie de samenwerking in gang kunnen zetten.