• Op dit punt bij de tunnel en Vechten zal in de Parallelweg een bussluis komen

    Kuun Jenniskens

Parallelweg A12 opgeknapt en bussluis tegen sluipverkeer

ODIJK Tijdens het Open Huis is er gesproken over het krediet van 583.200 euro dat nodig is om de Parallelweg ten zuiden van de A12 op te knappen. Dit wordt dan de route voor touringcars richting Fort Vechten. De gemeenteraad stelt dit geld nu ter beschikking, maar de provincie betaalt dit bedrag via een subsidie terug. Het onderhoud van de weg blijft voor rekening van de gemeente.

Kuun Jenniskens

TOERISTISCHE TREKKER De ontwikkeling van Fort bij Vechten tot een Nationaal Waterliniecentrum brengt met zich mee dat het aantal bezoekers zal toenemen. Ervan uitgaande dat het fort een belangrijke toeristische trekker wordt (zeker als de Unesco nominatie voor de NHW wordt erkend), is de bereikbaarheid voor touringcars belangrijk. Momenteel gaat het om gemiddeld 1 tot 3 bussen per dag.

TUNNELTJE Automobilisten kunnen het fort via de route Koningsweg N411-Achterdijk bereiken. Touringcars kunnen niet door het lage tunneltje onder de A12. Om te voorkomen dat deze bussen een lange omweg door het buitengebied moeten maken, die dan tevens de Burgweg N410 en Achterdijk belasten, is de provincie Utrecht tot de conclusie gekomen dat touringcars het beste via de Parallelweg A12 - het stuk tussen de Achterdijk en de N229 - naar Vechten kunnen rijden.

BUSSLUIS Hiervoor dient de bestaande weg verbreed te worden door aan weerszijden van de weg een grasbetonsteen strook van 60 cm breed aan te brengen. De bestaande asfaltverharding dient gerepareerd te worden en te worden voorzien van een nieuwe laag asfalt, en wordt 4 meter breed. De weg krijgt bij de Achterdijk een bussluis, zodat automobilisten het tijdens de spits niet als sluiproute kunnen gebruiken. Raadsleden vonden dit een goed idee.

SUBSIDIE Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) zei tijdens het Open Huis dat hij deze subsidie al in 2011 bij de provincie had ‘losgepeuterd’. Tegenover de nieuwe raadsleden maakte hij de opmerking: “Zo ziet u hoelang zoiets kan duren.”

BESTUURSOVEREENKOMST Leny Visser (CDA) wilde weten of deze subsidie onderdeel is van de Bestuursovereenkomst met maatregelen voor het buitengebied, die laatst met buurgemeente Houten en de provincie is ondertekend. De wethouder antwoordde dat deze route past binnen deze afspraken, maar dat het zijn oorsprong vindt in de museumplannen voor Vechten.

HAAKJE Ook wilde Visser weten of de bussen wel onder de nieuwe aansluiting op de A12 - het zogenaamde ‘haakje’ vanuit Houten richting het oosten - door kunnen rijden. Hoe wordt dit ingepast? Wethouder Eijbersen zei dat dit technisch door de provincie Utrecht nog nader wordt uitgewerkt.

FIETSERS P21 en CDA zeiden de fietser in dit verhaal te missen. Komt er een fietsstrook om het voor hen veiliger te maken? Volgens de wethouder wordt er over deze weg niet veel gefietst vanaf Odijk. Dit gebeurt wel vanaf Houten via de Tureluurweg, om vervolgens de fietsbrug over de A12 te nemen. Zodoende komt komt er geen fietsstrook.

BEWONERS Aanwonenden van de weg en bezoekers van de camping, krijgen volgens Eijbersen niet te kampen met overlast tijdens de werkzaamheden. Via klankbordgroepen zullen bewoners tijdig worden geïnformeerd.

HAMER Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 17 mei. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moeten de werkzaamheden in 2018 worden uitgevoerd