P21 haalt bakzeil met vuurwerkvrije zone

Kuun Jenniskens

ODIJK Na een raadsdebat is overeengekomen dat de gemeente Bunnik 'vuurwerkvrij light' wordt. Dit betekent dat de gemeente een bewustwordingscampagne lanceert, waarin wordt gevraagd rekening te houden met de ander.

 

P21 Het onderwerp 'vuurwerkvrije zone'  was op verzoek van P21 in het Open Huis van 6 oktober geagendeerd. Deze partij wil overlast van vuurwerk oplossen met zones waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Op 17 december 2015 werd vanuit P21 een motie aangenomen om de haalbaarheid van vuurwerkvrije zones te onderzoeken. Inmiddels heeft de gemeente dit fenomeen onderzocht. De bevindingen zijn dat het nauwelijks een daling van overlast geeft. Via het Burgerpanel hebben 333 inwoners op een enquete over dit onderwerp gereageerd. Daarvan wil 34 procent graag vuurwerkvrije zones. Deze teleurstellende uitkomsten zijn voor het college reden om deze zones niet in te stellen.

MOTIE Tijdens de raadsvergadering kwam P21 met een motie om vuurwerkvrije zones in te stellen rondom de kinderboerderij, verzorgingshuizen en winkelgebieden. Henny Mourits (P21) zei dat 34 procent een grote groep inwoners representeert. P21 wil met name ouderen en bange dieren beschermen. En ongelukken, vernielingen, troep op straat en milieuschade voorkomen.

De burgemeester legde uit dat de gemeente eigenlijk al vuurwerkvrij is, omdat er pas op 31 december vanaf 18 uur vuurwerk mag worden afgestoken. Er volgde een debat over de zin en onzin van handhaven. P21 wist De Liberalen en het CDA niet te overtuigen.

LIGHT Leen Vernie (CDA) kwam met een alternatief, namelijk een 'vuurwerkzone light': "Dan doe je een vriendelijk verzoek aan de burger, met redenen omkleed, waarbij we uitgaan van de goede wil van mensen." Hein Hoitink vond dit een heel goed idee. Hetzelfde gold voor de burgemeester: "Een moreel appel op de burger in positieve zin lijkt me een mooie vorm van bewustwording. Als gemeente kunnen we een communicatiestrategie bepalen en daarover kan ik u nader informeren." P21 - die de light versie te vrijblijvend vond - trok uiteindelijk haar motie in en beloofde hem voor andere tijden te bewaren