• Jorrit Eijbersen en Erika Spil gaan samen verder

    Kuun Jenniskens

P21 en De Liberalen bereiken coalitieakkoord; beide wethouders blijven

ODIJK Vandaag is bekend geworden dat de huidige coalitie van P21 en De Liberalen een akkoord hebben bereikt. Het heet: 'Samen de uitdagingen aangaan'. Beide wethouders Jorrit Eijbersen (Liberalen) en Erika Spil (P21) zullen opnieuw het Bunniks college gaan vormen. 

Perspectief 21 en De Liberalen hebben een coalitieakkoord bereikt. De fracties van de twee partijen geven aan dat zij bereid en in staat zijn om de uitdagingen, waar Bunnik voor staat, opnieuw samen aan te gaan. Nadat er andere combinaties zijn beproefd, kiezen P21 en De Liberalen gemotiveerd en met overtuiging voor een voortzetting van de goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid in het college en steun voor ambities in de raad.


Bunnik is een sterke en aantrekkelijke gemeente in een dynamische en snel groeiende regio. In de gemeente is veel kracht aanwezig en de positie in de regio is stevig, maar de gemeente is ook kwetsbaar door de kleine omvang. De coalitie ziet dit ook als een kracht. Want dit betekent dat er korte lijnen zijn tussen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Er zullen nog wel ambtenaren nodig zijn met strategische kracht, zo staat er in het akkoord.

De coalitie wil recht doen aan de unaniem, raadsbreed genomen besluiten over de toekomst van Bunnik; de Strategische Agenda en de Uitvoeringsstrategie. Participatie en betrokkenheid, ook bij de Uitvoeringsstrategie door en van de inwoners, is voor de coalitie essentieel. Zij willen ook aanvullende vormen van democratie en burgerparticipatie invoeren en in een zo vroeg mogelijk stadium van beleids- en besluitvorming inwoners betrekken.  

Een greep uit de onderwerpen die prioriteit hebben bij de coalitie zijn energietransitie en duurzaamheid, ruimte en wonen, mobiliteit en infrastructuur, toerisme en recreatie, sociaal domein, sport, cultuur, welzijn en onderwijs. Dit is een akkoord op hoofdlijnen en wordt verder uitgewerkt in een collegeprogramma.