• Marianne Gademan, Anneke van Doorne, Jeanine ten Berg, Pien Breedveld,Hanneke van Zijl.

    Gerard van Santen

Vernieuwd bestuur SAB

BUNNIK Het bestuur van SAB is gedeeltelijk vernieuwd. Els Wolfs heeft afscheid genomen; het bestuur is haar zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij voor SAB verricht heeft. Hanneke van Zijl en Anneke van Doorne hebben als nieuwe bestuursleden hun intrede gedaan. Ook komend jaar organiseert SAB weer tal van activiteiten voor alle inwoners van 55 jaar of ouder in Bunnik: van bridge en klaverjassen tot gymnastiek en wandelen en van biljarten tot schilderen. Ook bingo en handwerken staan weer op het programma, evenals yoga en sjoelen. Nieuw is het volksdansen. Tafeltennis verwelkomt graag nog meer leden. Voor een volledig overzicht en de dagdelen van de activiteiten, zie de kalender op verschillende plaatsen in het dorp. Bekijk ook de seniorenbunnik.nl of bel 06 1855 0150. Bij veel activiteiten zijn nog plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen gratis kennismaken.