• V.l.n.r.: Rob van de Weerd, Bart van Asperdt, notaris Mark Sprenkels, Ed Speijer en schooldirecteur Jan Heijman

    Ali van Vemde

Gelijke kansen voor ieder kind

WIJK BIJ DUURSTEDE Vrijdag 15 november is Stichting Gilde Wijk bij Duurstede officieel opgericht. Bij Heuvelrug Notarissen werden de handtekeningen gezet door het bestuur van de stichting; Ed Speijer, Bart van Asperdt en Rob van de Weerd. Onder de werknaam Coach4You wordt gratis begeleiding geboden aan jongeren in groep 8 van de basisschool.

Ali van Vemde

Stichting Gilde Wijk bij Duurstede vindt dat ieder kind gelijke kansen verdient. Daarom wordt aan deze groep jongeren ondersteuning geboden bij het leren studeren en het plannen van de tijd. Ed Speijer: "Vanuit Gilde Nederland ben ik gevraagd om dit ook in Wijk bij Duurstede te gaan opzetten. Het is absoluut geen bijles of huiswerkclub. Het verkrijgen van kennis is een verantwoording van de school. De coaching vindt plaats bij de leerling thuis waarbij beide of een van de ouders aanwezig is." De coaches zijn specifiek opgeleid via trainingen. Een overstap naar het voortgezet onderwijs is bepalend voor de hele schoolperiode. Bijles is daarbij niet voor iedereen financieel haalbaar. Kinderen en ouders worden benaderd via de directies van de basisscholen. De hele procedure vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid.

VRIJWILLIGERS Op dit moment zijn er drie coaches. De bedoeling is dat dit er zeven of acht zullen gaan worden, De coaches krijgen professionele trainingen vanuit Stichting Gilde Nederland. Deze trainingen vinden op verschillende niveaus plaats en richten zich op wat er bij jongeren speelt. Iedere coach neemt een scholier voor zijn of haar rekening. Op basis van vrijwilligheid investeren de coaches ongeveer een uur per week.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Bart van Asperdt: bartvanasperdt@gmail.com tel 06 83213269.