• Een aantal vrijwilligers op de plek waar de carnavalstent gebouwd gaat worden.

    Richard Thoolen

De Vergeten Hoek bouwt carnavalshal op nieuwe locatie

WERKHOVEN Carnavalsvereniging De Vergeten Hoek zag zich geconfronteerd met een probleem: de hal van Van Impelen waar men al meer dan 40 jaar gebruik van had gemaakt, was niet langer beschikbaar. Het sombere scenario van "geen hal, dan ook geen carnaval" leek het einde in te luiden van dit gezellige festijn. Net op tijd heeft men een oplossing weten te vinden.

Namens de carnavalsvereniging geeft Hans van Lunsen toelichting: ,,De hal van Van Impelen is een begrip binnen Werkhoven en was een ideale plek om carnaval in te vieren. Hij lag centraal en bevatte alle benodigde faciliteiten. Dat deze hal voor ons is weggevallen is met recht een domper te noemen. In eerste instantie zijn we op zoek gegaan naar een andere hal waar we gebruik van zouden kunnen maken. We konden er echter geen vinden die aan al onze eisen voldeed. Met name op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid schoten beschikbare hallen tekort. Zo vonden wij dat een oversteek van de provinciale weg veel te gevaarlijk is. Na lang zoeken en ettelijke gesprekken met betrokkenen is een oplossing gevonden: we bouwen een eigen hal op een daar voor geschikte locatie."

Dat lijkt een simpele oplossing, maar dat is het niet. Hans: ,,Nee, want waar je mee te maken krijgt is dat er voor alle grond een bestemming gedefinieerd is, en dat dit nergens een carnavalstent betreft." Uiteindelijk vond men een stuk grond aan de rand van Werkhoven waar een tent van de benodigde omvang neer gezet zou kunnen worden. ,,Tja, maar dan blijkt dat dat stuk grond een sport-bestemming heeft en moet je in gesprek/onderhandeling met de gemeente. Om een carnavalstent neer te mogen zetten zou eerst het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, hetgeen een kostbare en langdurige procedure in zou houden. En dat is wat overdreven voor een tent die per jaar maar een week in gebruik zal zijn."

Na lang soebatten werd toestemming verleend. Inmiddels zijn vrijwilligers van de carnavalsvereniging de piketpaaltjes aan het slaan op het terrein naast de tennisbaan en ijsbaan waar binnenkort de grote carnavalstent met een oppervlakte van meer dan 600 m2 zal verrijzen. Daarnaast wordt er en grote bar aangebouwd van 5x15 meter, een garderobe en toiletten. Hans:,,Speciale aandacht is er ook voor de beveiliging. Het terrein wordt afgeschermd zodat men er alleen via de officiële ingang in kan komen."

MINIMALE OVERLAST Veel mensen zien een associatie tussen carnaval en te veel drinken en zijn daardoor bang voor overlast. Hans:,,Carnaval is een feest waarbij de gezelligheid voorop staat. Praten. muziek en een biertje/wijntje drinken dragen allemaal bij aan een leuke sfeer. Net als bij de hal van Van Impelen zal er straks ook wel te horen zijn dat er feest gevierd wordt. Dat kan voor omwonenden enige overlast geven, maar dat willen we tot een minimum beperken. Daarom zijn we in gesprek gegaan met omwonenden om afspraken te maken."  Het gebeurt weleens dat wanneer mensen te veel drank op hebben zij overlast geven. Hans:,,Daar zijn we ons van bewust, en we hebben maatregelen genomen om het geheel in goede banen te leiden. Ten eerste zal ik als organisator geen druppel drank drinken en ten allen tijden nuchter zijn en aanspreekbaar. Ten tweede hebben we een beveiligingsbedrijf ingehuurd die op een leuke manier toe zal zien dat het feest ordelijk verloopt. In uiterste noodzaak kunnen zij mensen uitzetten en verdere toegang ontzeggen, maar eerst zullen zij proberen om in alle redelijkheid oplossingen te vinden. Als je bedenkt dat mensen het gehele jaar uit gezien hebben naar dit feest wil je ze die gezelligheid niet zomaar ontzeggen.En ten derde heeft de gemeente strengere regels en richtlijnen opgesteld.  " Hans beseft dat het vieren van carnaval op een nieuwe locatie, in een nieuwe tent waarschijnlijk nog niet ideaal zal verlopen. Hans:,,Nee, we proberen natuurlijk van te voren overal aan te denken en rekening mee te houden. Toch verwachten we dat er zich nog verbeterpunten voor zullen doen. Daarom hebben we na afloop ook een evaluatieronde ingepland met betrokkenen en omwonenden. Hierin bespreken we dan wat er goed ging en wat er beter zou kunnen."

VERSTERKING NODIG Hans is tevreden over wat er bereikt is kunnen worden. ,,Dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, maar in samenwerking met de meer dan 80 leden van onze carnavalsvereniging. Wat ik de mensen zou willen meegeven is dat veel mensen zich maandenlang onbaatzuchtig inzetten om er een leuk carnaval van te maken. Zonder de inzet van vrijwilligers zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Het is fantastisch wat ze allemaal doen, onbetaald en in hun vrije tijd. Dat doen ze omdat het leuk is om te doen, omdat ze het zelf leuk vinden om carnaval te vieren, maar ook omdat ze het anderen naar de zin willen maken. Wij draaien nu al heel wat jaren met een min of meer vaste bemensing die het feest organiseren. Onder het mom van: 'vele handen maken licht werk' wil ik iedereen in het algemeen, en jongeren in het bijzonder, uitnodigen om eens sfeer te komen proeven bij onze vereniging. Jullie zijn van harte welkom en worden met open armen ontvangen. Heb je interesse of wil je er wat meer over horen, schroom dan niet om ons aan te spreken."

DUBBEL GENIETEN Het organiseren van carnaval en het zorgen dat alles in goede banen geleid wordt is een grote verantwoordelijkheid die Hans met veel plezier op zich genomen heeft. Kan hij met deze verantwoordelijkheid en zonder een druppel te drinken wel genieten van het dorpsfeest? Hans: ,,Het is sowieso een leuk en gezellig feest, ook zonder drank. Daarbij is het fijn om dit samen met alle andere vrijwilligers te doen. En verder kan ik er erg van genieten als ik andere mensen zie genieten van onze inspanningen. Het is als het ware voor mij dus dubbel genieten!" 

 Voor meer informatie over carnaval in Werkhoven: zie http://www.devergetenhoek.nl.