• Ben de Wit, Ina Melief en Reyer Geijtenbeek van de Stichting Reanimatie Bunnik.

    Magrite Hunse
  • Het bestuur in de jaren '80, met Rob Vermeulen

    Reanimatie Bunnik

Afscheid Ben de Wit

ODIJK In 1982 of 1983, ze weten het zelf niet eens meer zo precies, begon een groepje mensen in de gemeente Bunnik met de Stichting Reanimatie Bunnik e.o. ,,In die tijd mochten alleen professionals reanimeren," vertelt Reyer Geijtenbeek. Van het groepje van het eerste uur zijn hij, Ben de Wit en Rob Vermeulen nog over. Ben neemt nu, na ruim 27 jaar, afscheid als bestuurslid.

door Margriet Hunse

TRAINING De drie wilden het mogelijk maken dat ook niet-medici konden reanimeren. De Bunnikse stichting was daarmee een van de eerste organisaties in Nederland die vrijwilligers ging opleiden om te reanimeren. Reyer werkte als verpleegkundige en ambulancemedewerker. Hij volgde de cursus reanimatie-instructeur en kon de vrijwilligers trainen. Ben werd de organiserende kracht, op de achtergrond gesteund door zijn vrouw Ria, die helaas in 2011 overleed.

RIJKSDAALDER Ben maakte in die jaren wel wat gekke dingen mee. ..Ik deed de financiën, en dat ging tot 15 jaar geleden altijd contant. Ik zat in het dorpshuis in Odijk wel eens aan een wiebelende tafel, vervelend als je alle administratie zit bij te werken. Daarom legde ik een keer een rijksdaalder onder de poot. Die miste ik pas toen ik weer thuis kwam, maar ik ben er toch weer speciaal voor terug gefietst. Aan de bar werden daar meteen grappen over gemaakt." Een ander memorabel moment was de keer dat Reanimatie Bunnik een rol speelde in een promotiefilmpje van de Hartstichting in 2008. ,,De opnames waren op straat en we hadden een 'slachtoffer' nodig. Een voorbijganger bood zich vrijwillig aan en lag op de grond, terwijl hij zogenaamd gereanimeerd werd. Toevallig kwam zijn vrouw net voorbij. Zij herkende haar man aan zijn klompen en ze schrok zich natuurlijk een ongeluk."

HERHALING Ben de Wit nam op 29 januari tijdens een feestelijke avond afscheid van Reanimatie Bunnik, en vierde meteen ook zijn 82 verjaardag. Ben wil vooral ook alle mensen die hun jaarlijkse herhaling doen van harte bedanken. De reanimatie heeft vergeleken met de rest van Nederland een heel hoog opkomstpercentage. Een keer per jaar moeten alle vrijwilligers op herhaling. Dankzij een uitgekiend systeem zijn herhalers in Bunnik daar maar een half uurtje mee kwijt, bij andere organisaties is dat een hele avond. Dat is uniek in Nederland, maar het zorgt voor een heel hoog opkomstpercentage. De organisatie is een hele klus die bestuurslid Ina Melief een paar jaar geleden op zich nam.

COLLECTE In de gemeente Bunnik hebben 300 mensen een reanimatiediploma. De Stichting in Houten 180. De avonden vinden plaats in het Dorpshuis van Odijk. Regelmatig starten er weer een cursussen voor beginners. Susan Kreuger is de nieuwe voorzitter, en Ria Veldhuizen heeft het administratieve deel overgenomen. Dat Ben nu stopt, betekent niet dat hij niets meer doet. ,,Op een gegeven moment is het goed om vernieuwing te krijgen. Het werd ook wel ingewikkeld met de digitalisering. Maar ik blijf de collecte van de Hartstichting gewoon organiseren." Meer informatie over reanimeren is te vinden op www.reanimatiebunnik.nl.