• Gedeputeerde Verbeek (links) met achter haar op de tribune B& van Bunnik, Statenleden en adviseurs

    Kuun Jenniskens

Over oostelijke aansluiting Houten zitten provincie en Bunnik niet op één lijn

Kuun Jenniskens  

ODIJK  Maatregelen uitwerken om het buitengebied van Bunnik autoluw te maken blijkt opnieuw geen prioriteit te zijn voor de provincie Utrecht. Tijdens een avond over de aansluiting van de Limesbaan op de A12 richting het oosten, bleken Bunnik en de provincie lijnrecht tegenover elkaar te staan. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof was duidelijk: wij zetten geen maatregelen voor het buitengebied in de Bestuursovereenkomst.

 

Gedeputeerde Verbeek - Nijhof (VVD) legde uit dat het de bedoeling is dat de provincie en de gemeenten Houten en Bunnik op korte termijn een Bestuursovereenkomst tekenen waarin de ¾ aansluiting verankerd is. "Als voorwaarde bij dit Inpassingsplan nemen we op dat er ook aandacht komt voor het Bunnikse buitengebied. Vervolgens nemen we de tijd om dit nader uit te werken."

Rijkswaterstaat heeft ingestemd met de ¾ aansluiting. Met als voorwaarde dat er een hele aansluiting komt - dat betekent dat er nog een weg moet komen om vanuit het oosten over de A12 naar de Limesbaan te rijden. Dit wordt niet in de Bestuursovereenkomst opgenomen. De provincie noemt dit van later zorg.

MOTIE Een en ander druist in tegen de motie die de gemeenteraad begin september unaniem heeft aangenomen. Toen is afgesproken pas een bestuursovereenkomst te tekenen als er een integraal beeld ligt, waarbij problemen met doorgaand verkeer op de Achterdijk en de Burgweg - en ook de bereikbaarheid van Fort Vechten - worden opgelost.

PARALLELWEG Tijdens de vergadering bracht Paul Heijmerink (P21) de Bunnikse variant nog eens onder de aandacht. Hierbij wordt de Parallelweg opgewaardeerd voor Houtens verkeer richting het oosten. Deze optie lost ook de bereikbaarheid voor Vechten op. De provincie legde uit dat deze variant in het verleden is afgewezen omdat deze om bedrijventerrein de Raaphof moet worden aangelegd en het nabij gelegen natuurmonument aantast. Ook moeten forse kosten worden gemaakt om grond aan te kopen.

De ¾ aansluiting kost 6 miljoen, een hele aansluiting kost 30 miljoen en de Parallelweg 20 miljoen. Verbeek: "Rijkswaterstaat is op de hoogte van de kosten en de ingewikkeldheden van de hele aansluiting. Voor nu hebben we toestemming voor de ¾ aansluiting gekregen." Met 'ingewikkeldheden' wordt onder andere bedoeld dat het bedrijf Vrumona in de knel komt bij een hele aansluiting.

PRO FORMA Paul Heijmerink: "Omdat u geen termijn noemt, zegt u eigenlijk: 'wij gaan dit nooit doen'." Verbeek: "Dat is uw interpretatie. Ik heb gezegd dat het nu niet opportuun is." Heijmerink vroeg naar een prognose van de termijn waarop de hele aansluiting zou komen, maar die gaf Verbeek niet. Hein Hoitink (Liberalen): "Dat maakt het een pro forma besluit. Ik verwacht niet meer in leven te zijn als hij er komt."

BESODEMIETEREN Vanaf de tribune had verkeerswethouder Rob Zakee (P21) de beraadslagingen gevolgd. Na afloop zei hij: "Ik ben erg teleurgesteld dat de Achterdijk als gemeenteweg wordt weggeschreven en dat we oplossingen daarom zelf moeten betalen. Dat geeft geen houding van met elkaar in gesprek zijn. Verder is niet duidelijk geworden hoe het zit met de hele aansluiting. Ik proef hier de houding van: 'die komt er toch niet'. Als dat het geval is, dan teken ik niet - anders ben je de boel aan het besodemieteren. Wat ik hier vanavond heb gehoord geeft kilometers afstand tot de motie. Dat maakt mij niet bevoegd om te tekenen, daarover moet ik opnieuw terug naar de gemeenteraad."