• Bunnik is hier onderdeel van de groen cirkel met OV knooppunten, bedoeld om Utrecht CS te ontlasten

    Bijsterbosch, Mark
  • Hier de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij het station Bunnik

    Kuun Jenniskens

OV knooppunt Bunnik wordt als scenario nader onderzocht

ODIJK Vorige week presenteerden de provincie Utrecht en het netwerk U10 het Plan U NED. Dat gaat over de bereikbaarheid van de stad Utrecht. Oplossing die wordt onderzocht is een nieuw Openbaar Vervoer (OV) netwerk rondom de stad Utrecht. Bunnik lobbyt al een tijd om een knooppunt in dit nieuwe netwerk te worden en staat ook ingetekend als optie in deze ‘tangent’ rondom Utrecht. Maar een besluit hierover wordt voorlopig nog niet genomen.

Kuun Jenniskens

Namens de provincie legt woordvoerder Frank Kools uit dat er bewust geen namen van locaties zijn opgenomen: ,,Voor de uitwerking ervan moeten we de komende jaren nog veel huiswerk maken. Bunnik zou een grote plek in kúnnen gaan nemen in de ring van OV-knooppunten rondom de stad Utrecht, maar dat kunnen ook andere plekken worden. Of het Bunnik wordt, hangt van verschillende dingen af. Zoals op welke plek(ken) vindt woningbouw plaats en welke (daarmee samenhangende) mobiliteitsplannen kunnen gerealiseerd worden? Het gepresenteerde plan geeft richting aan wat we willen realiseren. Er vinden de komende jaren bestuurlijke gesprekken plaats met de gemeenten om Utrecht heen, waaronder Bunnik, over de uitwerking."

Op dit moment reizen de meeste studenten en werknemers die naar het groeiende Utrecht Science Park (USP) willen, via Utrecht Centraal en vervolgens kruisen ze door de stad. Terwijl zij grotendeels van buiten de stad komen en het USP, waar dagelijks 45.000 mensen naartoe reizen, ook aan de rand van de stad ligt.

Bunnik zou graag een OV knooppunt worden voor deze medewerkers van het USP, omdat het vanuit Bunnik met de fiets bereikbaar is. Om diezelfde reden wordt er gedacht aan het creëren van grootschalige parkeergelegenheid bij het station.

Woordvoerder van de gemeente laat weten dat het rapport van U NED een hoog strategisch abstractieniveau kent: ,,Het rapport wordt gebruikt om bij het Rijk in aanmerking te komen voor MIRT-gelden. Het laat scenario's zien van mogelijke oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van de regio, de stad en het Utrecht Science Park (USP). Bunnik staat in abstracte vorm ingetekend als één van de knooppunten in een aan te leggen HOV tangent rondom de stad Utrecht. Nadere uitwerking van dit rapport en een uitgebreid besluitvormingstraject is nodig voordat we meer kunnen zeggen over de realisatietermijn."

Er is veel geld nodig om de stad en regio Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, en om alle woningen te bouwen die nodig zijn. Tot 2022 investeert Utrecht in het slimmer benutten van alle bestaande wegen en fietspaden. Daarna is een nieuw Openbaar Vervoer (OV)-netwerk rondom en in de stad Utrecht nodig met knooppunten. En in de jaren na 2030 volgen mogelijk nog meer uitbreidingen voor fiets, OV en auto.

Utrecht is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het aantal arbeidsplaatsen, inwoners en bezoekers aan Utrecht groeit en daarmee neemt ook het verkeer toe. Tot 2040 moeten in de provincie Utrecht ruim 140.000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel daarvan komt in de stad Utrecht. Het aantal banen in de provincie groeit naar schatting met 100.000 tot 2040.