• Het organiserend comité bestaat uit Cees Bosma, Hans van Dijk, Leonore Blok, Frans Braaksma, Dennis Bastiani en Hans Meeldijk (de laatste twee staan niet op de foto).

    Agnes Corbeij

Oranjemarkt in de Dorpskerk

BUNNIK Voor het eerst in de 13-jarige geschiedenis van de Oranjemarkt in Bunnik wordt deze gehouden in de Oude Dorpskerk. Jarenlang was De Gaarde de aangewezen plek, maar die werd verkocht. Behalve de kerk, worden ook het marktplein, de Witte Huisjes en het pad daartussen gebruikt voor de markt, die plaatsvindt op 20 en 21 mei.

Agnes Corbeij

Vorig jaar was het al spannend, of de Oranjemarkt nog in De Gaarde gehouden zou kunnen worden, maar het kon net. De dag na de Oranjemarkt 2015 werd het hele gebouw leeggehaald en de maandag erna begon de sloop. De Oude Dorpskerk werd de afgelopen jaren flink opgeknapt. Daar is de kerkgemeente dus erg zuinig op. Er is daarom voor gekozen om de kerk zelf te gebruiken voor de boeken- lp- en cd-markt. Hans: "Daar komt over het algemeen rustig publiek op af en we hebben krankzinnig veel boeken binnen gekregen dit jaar. In de kerk hebben we lekker veel ruimte."

PLEIN Op het marktplein, voor de kerk, aan de Langstraat, wordt het Rad van Fortuin opgesteld. Op het plein komt ook een grote tent te staan. Langs het pad naar de Witte Huisjes komen marktkramen en ook binnen in de Witte Huisjes wordt de Oranjemarkt voortgezet. Het 'hoofdkwartier' wordt gevestigd in de pastorie.

Behalve de locatie, is ook de datum veranderd. Frank Braaksma, nieuwe voorzitter van de organiserende commissie:  "De Oranjemarkt werd altijd rond Koningsdag georganiseerd. Omdat we nu meer buitenruimte is, zijn we meer afhankelijk van het weer. Ook waren de Witte Huisjes op andere weekends bezet. Vandaar dat we de markt nu later in mei organiseren."

DIENSTENVEILING De sponsorloop is - wegens gebrek aan animo - uit het programma geschrapt. Nieuw dit jaar is de Dienstenveiling. Via de site van de Oranjemarkt kunnen diensten aangeboden en gevraagd worden. Ook worden er goederen geveild. Frank: "Het mooiste tot nu toe is de kleding van Martijn Fischer uit de film Bloed, Zweet en Tranen."

Zoals altijd zijn er aan de Oranjemarkt goede doelen gekoppeld. Leonore Blok, penningmeester van de commissie: "Intern zamelen we geld in voor de vleugel. Die hebben we te leen van de Stichting Kromme Rijnconcerten, maar hij moest wel vervoerd en gestemd worden. Daarvoor hebben we nog geld nodig. Ook besteden we een deel van de opbrengst aan het jeugdwerk binnen de kerk."

HULPDIENST De externe doelen hebben ook altijd een link met de Protestantse kerkgemeenschap. Leonore: "Onze organist Jaap Kits is vrijwilliger bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht. Zij krijgen 19.000 telefoontjes per jaar, van mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Zij hebben geld nodig om meer vrijwilligers te werven voor de nachtdienst."

Het tweede externe doel is de kledingtransport van Bunnikers Vehanoush en Maan naar vluchtelingen in Noord-Irak. Leonore: "We hopen twee transporten te kunnen bekostigen."

De Oranjemarkt is geopend op vrijdag 20 mei van 18.00 tot 21.30 uur en zaterdag 21 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur.