• Mevrouw Vernie oefent met reanimatie.

    Lia van der Heijden

Oranjebuurt oefent gebruik AED

BUNNIK Vrijdagavond oefende de tweede groep bewoners van de Oranjebuurt met de AED. Instructeur Jelle vertelt dat er in Nederland 300 keer per week iemand een circulatiestilstand krijgt. De helft van deze mensen wordt gereanimeerd. Een ambulance moet binnen acht minuten ter plaatse zijn, maar het is heel belangrijk om binnen die acht minuten al te beginnen met een reanimatie door middel van borstcompressie en beademingen. Zo win je tijd. Als er een AED aanwezig is, is het belangrijk deze te gebruiken als er nog geen professionele hulpverleners aanwezig zijn.

Lia van der Heijden

Leonard Baart maakte op het voetbalveld mee dat iemand een hartstilstand kreeg. Gelukkig was er een AED aanwezig en wist hij hoe hij het apparaat moest gebruiken. Hij voerde een geslaagde reanimatie uit. Deze ervaring deed hem beseffen hoe belangrijk het is dat mensen in de directe woonomgeving getraind worden in het gebruik van een AED. Leonard vroeg subsidie aan bij de gemeente Bunnik en wist ook mensen in het bestuur van de wijkvereniging enthousiast te krijgen. Naast de subsidie van de gemeente Bunnik deed de wijkvereniging een financiële bijdrage. Zo kunnen de kosten voor de deelnemers laag blijven. Inmiddels vindt al de tweede instructieavond plaats, die wordt gegeven door Taskforce QRS Utrecht. Behalve de instructeur die de cursus geeft, zijn er medische studenten van de taskforce aanwezig. Zij werken belangeloos mee aan de avonden. Net als de Hartstichting hebben de studenten als doel om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren.

Hartslag Nu Deze avond is de jongste deelnemer 22 jaar en de oudste maar liefst 82 jaar. Ieder heeft zijn eigen motivatie om deel te nemen. Leonard vertelt hoe het is om te ervaren dat een persoon wegglijdt na een hartstilstand en hoe iemand met behulp van een AED gered kan worden. Sommigen zien het leven dus letterlijk weer terugkeren. Dit kan alleen als je er snel bij bent, er voldoende burgerhulpverleners zijn en er een AED voor handen is. Wanneer de cursisten van deze avond zijn opgeleid en zij hun certificaat hebben ontvangen, kunnen zij zich aansluiten bij Hartslag Nu.

Hoe werkt het? Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist stelt vast dat het om een mogelijke hartstilstand gaat. Er wordt een ambulance gestuurd en tegelijkertijd halen burgerhulpverleners die zich bij het netwerk van HartslagNu hebben aangesloten, een AED op. Zo kunnen ze naar het slachtoffer gaan en reanimeren tot de ambulance er is.

Als ook de derde cursusavond heeft plaatsgevonden in de Irenezaal, zijn er in totaal 60 mensen opgeleid. Zij zijn beschikbaar voor het netwerk rond de AED in de Oranjewijk. Dit is een mooi resultaat. Voor de derde avond zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor bewoners van de Oranjebuurt. Wanneer je interesse hebt in het volgen van een reanimatiecursus, mail dan naar aed.oranjebuurtbunnik@gmail,com. De tijdsinvestering is slechts één avond en je redt er mensenlevens mee.