Oranjebuurt krijgt eigen AED

BUNNIK In de laatste buurtvergadering werd het project Oranjebuurt-AED geïnitieerd. Kerndoel van het project is het organiseren van onderlinge hulp bij hartfalen. Inmiddels is de financiering rond (BAZ-subsidie van de gemeente) en kan binnenkort een AED worden geïnstalleerd bij de Irenezaal, het hart van het zuidelijk deel van de Oranjebuurt. Samen met de AED van Bunninchem is dan voor alle bewoners van de Oranjebuurt in de directe omgeving een AED beschikbaar.

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties gebeuren thuis. Twee zaken zijn bij een reanimatie van levensbelang: een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en fysieke reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend, hoe groter de overlevingskans. Reanimatie moet binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Een ambulance heeft echter gemiddeld zo'n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen, terwijl de overlevingskans elke minuut daalt met 5-10%.

Juist omdat elke seconde telt, kunnen buurtbewoners het verschil maken. Het landelijk systeem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren, heet HartslagNu. HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar kan ook een groep buurtbewoners worden gealarmeerd. Zij ontvangen een oproep via een sms of speciale app. Omdat buurtbewoners niet altijd beschikbaar kunnen zijn, is het van groot belang dat er een royale poule buurtbewoners is die de AED kunnen ophalen en/of de eerste hulp bieden in afwachting van de ambulance. Momenteel zijn er slechts 6 geregistreerde hulpverleners in de Oranjebuurt, in het hele dorp Bunnik 106. Belangrijk onderdeel van het project Oranjebuurt-AED is daarom voorlichting en oefening van de hulpverlening voor buurtbewoners. Het gaat om eenvoudige maar belangrijke handelingen die iedereen kan leren. De Oranjebuurtvereniging organiseert daartoe een praktijkavond voor buurtgenoten van 16 jaar en ouder. Na deelname aan deze avond kan men zich aanmelden bij het alarmeringssysteem van HartslagNu.

Hartfalen kan ons allen overkomen. Het is dus voor iedereen belangrijk om te weten wat je kan doen. 1-1-2 bellen moet altijd, maar dan? De Oranjebuurtvereniging wil deelname aan de praktijkavond van zoveel mogelijk buurtgenoten stimuleren en daarom neemt zij het grootste deel van de kosten voor haar rekening. Voor de eerste 25 aanmeldingen bedragen de kosten 10 euro, en 5 euro voor extra inschrijving(en) per adres. Ook is contact met in de Oranjebuurt wonende artsen, verpleegkundigen en BHV-ers gewenst. Informatie en aanmelding: neem contact op met AED-coördinator Oranjebuurt, Leonard Baart de la Faille: aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com of 06 22 634 666.