• Dit verbodsbord wordt straks weggehaald, om de Rijnzichtlaan beter bereikbaar te maken.

    Agnes Corbeij

Oranjebuurt beter bereikbaar

BUNNIK Het stuk ventweg van de Stationsweg tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan mag over een aantal maanden in twee richtingen gebruikt worden. Ook komt er een nieuwe doorsteek vanaf de ventweg naar de Stationsweg. Dit zijn belangrijke onderdelen van een nieuw verkeersplan voor de Oranjebuurt in Bunnik om de verkeersveiligheid te verhogen.

Agnes Corbeij

In februari van dit jaar nam het college al een besluit over dit onderwerp, maar op het plan dat toen voorlag, kwam veel commentaar vanuit de buurt. Henk den Besten, penningmeester van de Wijkvereniging Oranjebuurt: "Er was vooraf wel enig overleg geweest met een van onze verkeerscommissieleden, maar meer ook niet. Dat is sinds februari wel gebeurd."

PROBLEEM Bewoners hadden vooral problemen met het plan om de inrit bij Van Dam ook toegankelijk te maken voor bewoners uit andere delen van de wijk. Den Besten: "Nu is deze weg alleen toegankelijk voor aanwonenden van de Stationsweg en Rijnzichtlaan. Als dat opgeheven wordt, zijn mensen bang voor sluipverkeer." Deze maatregel werd dan ook geschrapt.

Er kwam een inloopavond waar de gemeente varianten voorstelde en waar bewoners alternatieven aan konden dragen. "De gemeente heeft dit uiteindelijk heel zorgvuldig aangepakt." Daardoor ligt er nu een plan dat door de buurt gedragen wordt. "Je kunt nooit iedereen tevreden houden, maar ik heb over het algemeen weinig commentaar op het huidige plan gehoord."

GEVAARLIJK Een van de problemen was de bereikbaarheid van de Rijnzichtlaan. Deze is nu alleen via Van Dam te bereiken, aangezien er vanuit andere richtingen sprake is van eenrichtingverkeer. Den Besten: "Hierdoor gaan mensen tegen de richting in rijden en dat levert gevaarlijke situaties op."

Om dit probleem op te lossen, wordt het stuk ventweg tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan van beide kanten toegankelijk. "Zo kunnen automobilisten vanuit de Prins Bernardstraat in de Rijnzichtlaan in komen. Dat scheelt onduidelijkheid." Den Besten woont zelf op de Prins Bernardstraat en verwacht daar geen problemen. "Ik denk niet dat het hier veel drukker gaat worden, omdat het toch alleen om bestemmingsverkeer gaat."

DOORSTEEK Om gevaarlijke situaties op de ventweg zelf te voorkomen, wordt een doorsteek gemaakt naar de Stationsweg. Op de ventweg komen auto's uit vanaf de Prins Bernardstraat, die daar de weg delen met fietsers. Den Besten: "Tijdens die inloopavond kwam een bewoner met het idee dit probleem hetzelfde op te lossen als iets verderop is gedaan, richting het dorp. Daar is ook zo'n doorsteek, waardoor auto's meteen de Provincialeweg op kunnen."

Verderop in de wijk, op de hoek van de Irenelaan en de Rijnzichtlaan, wordt de stoep iets verbreed, om sluipverkeer in de verkeerde richting te voorkomen. Ook wordt op verschillende plekken een parkeerverbod ingesteld, om de hoeken overzichtelijker en dus minder gevaarlijk te maken. De aanpassingen worden gedaan zodra de voorbereidingen gereed zijn.