• Hier de eerste stap tot bouwen ten westen van Odijk. Alfred Tibben van Explorius en wethouder Eijbersen tekenen de bouwovereenkomst voor 130 woningen Het Burgje

    Kuun Jenniskens

Opnieuw 'substantiële' woningbouw bij Odijk west

Kuun Jenniskens

ODIJK De gemeente Bunnik haalt oude plannen uit de kast: woningbouw ten westen van Odijk - indertijd waren dat er 1000. Ditmaal noemt de gemeenteraad geen aantal, maar houdt men het bij 'substantieel'. Voorwaarde bij deze groei is dat het dorp Odijk niet in tweeën gesplitst wordt door een weg. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond vastgelegd in een raadsbrede motie.

 

Naast een besluit tot grootschalige woningbouw, is donderdagavond ook besloten mee te gaan werken aan de oostelijke aansluiting voor Houten op de A12.

Uitgangspunt bij verkeersoplossingen is dat doorgaand verkeer over provinciale wegen moet en lokaal verkeer met de fiets.

De gemeenteraad wil met deze keuzes zelf de regie houden over de mate en het tempo waarin Bunnik groeit en over de kwaliteit daarvan.

Bunnik wil de nieuwbouw concentreren ten westen van Odijk. De gemeente had al eerder plannen om dat gebied te ontwikkelen, maar moest door de kredietcrisis die plannen laten varen. De raad kijkt nu opnieuw naar Odijk-West voor groei van de gemeente, maar wil nadrukkelijk dat de nieuwbouw daar direct met het bestaande dorp Odijk wordt verbonden.Daarvoor dient de provinciale weg N229, die nu nog aan de westkant van Odijk loopt, omgelegd te worden. Anders krijgt de gemeente er weer een gespleten dorp bij. Dat wil de raad nadrukkelijk niet.