• Erik Holtslag tijdens een eerdere informatieavond, geheel rechts

    Kuun Jenniskens

Ingezonden brief: niet groter, meer en onveiliger aan de Rozelaar

Komende week vindt er weer een informatieavond plaats over de plannen voor sociale woningbouw aan de Rozelaar. De uitnodiging viel deze week in de bus, niet heel ruim van te voren, maar in ieder geval vóór de actie (in plaats van er na, zoals met de berichtgeving rondom het bouwrijp maken van de grond).

Hoewel het verloop van de avond nog niet vast staat, is de inhoud wel duidelijk. Nog meer woningen, dus nog meer overlast voor huidige bewoners van Beukelaar, Rozelaar en Zeisterweg. Het huidige bestemmingsplan staat 3 a 4 woningen toe, de gemeente heeft hier onder druk van Lekstede al 12 van gemaakt in de vorige plannen. Gaat de gemeente ook zo makkelijk ruimte geven voor andere, (private) initiatieven binnen de gemeente? Kom, we nemen niet 3 meter terras voor 't Wapen (nu al heel prettig zitten op een mooie zomerse dag), maar we maken er ook maar 12 meter van. Overigens: dit past goed bij 't plan van 't CDA om de Meent autoluw te maken... maak er gewoon 1 groot terras van (en happy hour erbij)!

Natuurlijk snappen wij, als omwonenden, dat er een behoefte is aan sociale woningen in onze gemeente. En ook, dat deze prima gerealiseerd kunnen worden op het voormalige perceel van de kinderboerderij. Wat we echter curieus vinden is dat 't Burgje letterlijk niet 1 sociale woning gaat bevatten (want ja, private woningen leveren nu eenmaal meer op voor de ontwikkelaar Nijhuis en dus voor de gemeente) en wij dus nu een kleine gestapelde sociale woonwijk op onze stoep krijgen, in plaats van 3 onopvallende sociale woningen in de stijl met de huidige Rozelaar. Wederom zonder communicatie over 't waarom hiervan: er wordt wel verwezen naar terugkoppeling vanuit de eerder informatieavonden. Maar daarin zijn ook legio andere suggesties gedaan, zoals woningen energieneutraal maken, of zelfs koppelen met deelautos om de huidige Beukelaar, Rozelaar en Zeisterweg autoluw te houden. Niets van terug te zien in de huidige plannen.

De vorige uitnodiging die wij u hebben gedaan tot dialoog, heeft u niet aangenomen, wat wij beschouwen als een gemiste kans. Let er tevens op, dat wij als omwonenden inmiddels minder onder de (positieve) indruk zijn van de gemeente en haar communicatie, voorbereiding en uitvoering.

Zo geldt er op het stuk Zeisterweg waar het complex aan komt te liggen, een stop- en parkeerverbod. Deze weg is een belangrijk doorgaand fietspad voor jeugd (en volwassenen) naar Zeist en/of 't station. Bij het bouwrijp maken van de grond, vonden zowel de brandweer (om tien uur 's avonds), als grondverzetbedrijven namens de gemeente het niet nodig om zich hieraan te houden, wat nu al tot onveilige situaties heeft geleid. Wij raden de gemeente en Lekstede daarmee dus nogmaals met klem aan, met een realistisch bouwplan te komen en deze waanzin van groter, meer en vooral onveiliger te stoppen...

Erik Holtslag en Garmt Boersma,

bezorgde buren van de Zeisterweg