• Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust

Open Boerderijendag

BUNNIK Op Hemelvaartsdag, 10 mei, zetten zes deelnemende bedrijven van Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust van 10.00-16.00 uur de deuren open om iedereen een uniek kijkje in de wereld van appels, peren en koeien te bieden.

Wat is er nodig om appels en peren te laten groeien? Wat is het nut van bijen in een boomgaard? Welke gewasbeschermingsmiddelen worden er nu eigenlijk nog gebruikt en wat is het effect op het milieu? Wat eten koeien? Hoeveel melk geven zij per dag? Welke ontwikkelingen maken de verschillende agrarische sectoren door? Met welke wet- en regelgeving hebben de bedrijven te maken? Voor al deze vragen kun je terecht bij de boer en/of boerin tijdens de Open Boerderijendag. Beleef een uniek kijkje in de stallen en boomgaarden.

Deelnemende bedrijven zijn: fam. Vernooij ('t Goy), fam. Uijttewaal ('t Goy), fam. van Wijk ('t Goy), fam. Vernooij (Schalkwijk), fam. Miltenburg (Schalkwijk) en fam. van Dijk (Bunnik). Op de website www.krommerijnboertenteeltbewust.nl staat meer informatie over de deelnemende bedrijven.

Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust is een bedrijfslabel voor maatschappelijke verantwoorde agrarische ondernemers in de Kromme Rijnstreek. Binnen Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zoeken boeren en fruittelers uit de Kromme Rijnstreek actief het contact met de burger op. Op deze manier willen zij de burger betrekken bij wat er op hun bedrijf gebeurt.

Bedrijven die meedoen aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust krijgen een bedrijfslabel. Deze bedrijven zijn niet per definitie bewuster of beter dan hun buren, maar zijn wel nadrukkelijk visitekaartjes van de sector die het verhaal van de sector op een goede manier uitdragen. De bedrijven zijn te herkennen aan een bord met logo van Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust. Elk deelnemend bedrijf heeft een bord met daar op een QR-code die direct verwijst naar de persoonlijke pagina op de website (www.krommerijnboertenteeltbewust.nl).