Op welke vrijwilliger bent u trots?

Omdat er tal van vrijwilligersprojecten en activiteiten in Odijk zijn, die waardering en stimulering verdienen, reikt het bestuur van het Dorpshuis Odijk sinds vorig jaar een prijs voor de 'Beste Vrijwilliger van Odijk' uit. De bedoeling is om dit elk jaar te gaan doen. Het doel van de Prijs is het uitspreken van waardering voor en door Odijkse vrijwilligers opgezette en uitgevoerde initiatieven, die de Odijkse bevolking ten goede komen.

Stimulans

Ook dient de prijs ter stimulering van vrijwilligersprojecten en daardoor van de gemeenschapszin in het algemeen. Er moet sprake zijn van een nieuw of reeds bestaand initiatief, dat door inwoners van Odijk wordt geïnitieerd, opgezet en uitgevoerd. Dit initiatief moet gericht zijn op een deel van of op de totale bevolking van Odijk. Het is een wisseltrofee, een beeldje met twee personen erop die elkaar de handen reiken.

Vorig jaar reikte het bestuur van het Dorpshuis Odijk voor de eerste maal 'de Handdruk van Odijk' uit aan Jaap Dekker en Hein Dorresteijn als vertegenwoordigers van het Bomenproject Singel Odijk. Ook dit jaar zal deze wisseltrofee worden uitgereikt tijdens het ontmoetingsfeest 'Odijk komt thuis' op zondag 20 september van 14.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis Odijk.

Aanmelden

Kent u een persoon, een groep, een organisatie of vereniging, die zich het afgelopen jaar op vrijwillige basis op bijzondere wijze voor Odijk heeft ingezet? En wilt u die in aanmerking laten komen voor de wisseltrofee, dan kunt u dat ons per mail laten weten vóór 24 augustus op het emailadres thea.vernooy@dorpshuisodijk.nl. Mocht u liever per brief reageren, dan kan dat natuurlijk ook. Stuurt u brief dan naar Het Dorpshuis van Odijk, Rijneiland 7, 3984MA Odijk, t.a.v. de jury Handdruk van Odijk

.

Graag in uw mail of brief de naam vermelden en uw beweegredenen om deze persoon, groep of organisatie voor te dragen. De jury, bestaande uit Jaap Dekker, Theo Jongerius en Thea Vernooy, zal de inzendingen zorgvuldig bekijken, drie genomineerden aanwijzen en tijdens het ontmoetingsfeest 'Odijk komt thuis' de uiteindelijke winnaar bekend maken en de prijs uitreiken. (AC)