• Insprekers Rik van Berk, Marcel Gierveld, Ben Koevoets, Dick Schopman, dhr van de Pas, Piet Koning en Jos van Gemert (niet op de foto)

    Kuun Jenniskens

Onvrede buurt Rhijnhaeghe blijft

ODIJK Tijdens het Open Huis van 17 april over de bouw van 91 woningen op Rhijnhaeghe bleken 'op Bunnikse maat en schaal' en 'groen' kwalificaties te zijn die behoorlijk verschillend kunnen worden ingevuld. Kan het niet wat kleiner? Er komt eerst nog een meningvormend debat over woningbouw

Kuun Jenniskens

Tijdens het Open Huis van 17 april over de bouw van 91 woningen op Rhijnhaeghe bleken 'op Bunnikse maat en schaal' en 'groen' kwalificaties te zijn die behoorlijk verschillend kunnen worden ingevuld. Kan het niet wat kleiner?

Vorige week konden bewoners die een zienswijze hadden ingediend tegen het bestemmingsplan voor 91 woningen op Rhijnhaeghe, hun mening toelichten. Er zijn 456 zienswijzen ingediend. De 7 insprekers maakten duidelijk dat inwoners problemen hebben met hoogte, massaliteit, woningdichtheid en met de parkeerdruk die nu al hoog is.

Inspreker Dick Schopman vond het proces niet open en transparant - terwijl de gemeente dit wel in een mail beloofde. Ook geeft de Nota van Zienswijze niet de indruk dat de burger hier gehoord is, zo meende Schopman.

Overbuurman van Rhijnhaeghe Ben Koevoets zei dat hij de ‘Bunnikse maat en schaal’ uit de Strategische Agenda, hier niet terugvindt. ´Voor Bunnikse begrippen is deze bouwdichtheid vreemd. De aantrekkelijke groene entree van Bunnik wordt zo verknald.´

Ook inspreker Van der Pas kijkt uit op Rhijnhaeghe: ´Zo’n megacomplex is toch niet de bedoeling? Projectontwikkelaars, gemeente en de eigenaar kunnen optimaliseren, terwijl bewoners tekort schieten.´

Marcel Gierveld was onder meer kritisch over de kwaliteit van de communicatie met bewoners: ´Bij de Strategische Agenda is er wel goed samengewerkt met inwoners, waarom hier niet? Laat dit bouwplan niet over aan de markt, maar doe dit in gesprek met de buurt.´

Jos van Gemert had een verhaal waarvan iedereen onder de indruk was. Vanwege de bouwroute bij de aanleg van de Kersentuin, is zijn huis gescheurd en staat het op instorten. Het gezin heeft hier financieel en emotioneel zwaar onder te lijden. Dat er opnieuw bouwactiviteiten gaan plaatsvinden, met de overlast die daar bij hoort, is een verontrustende gedachte.

Rik van Berk droeg aan dat er een reëel alternatief mogelijk is met zo'n 63 woningen en dat hier vanuit de markt ook belangstelling voor is.

Piet Koning sprak namens de wijkvereniging en maakte duidelijk dat hij al sinds 2016 bezig is om te komen tot een plan dat past bij de Bunnikse maat en schaal. Het lukt maar niet om aan tafel te komen. Daarom stelde hij de wethouder en de projectontwikkelaar voor om nog voor de raadsvergadering van 17 mei met de wijkvereniging om tafel te gaan, om zo te werken aan een plan met een breed draagvlak

De 7 insprekers hadden een hele batterij vragen voor de gemeenteraad. Raadsleden waren onder de indruk en hoorden ook nieuwe aspecten. De raad speelde de vragen direct door aan wethouder Erika Spil (P21), die ze schriftelijk gaat beantwoorden.

Resultaat van het Open Huis is er tijdens de raad van 17 mei geen besluit wordt gekomen - er komt eerst een meningvormend debat.

Jeroen Sterk (P21) verdedigde het plan en zijn wethouder Erika Spil. Maar hij wil nog wel een goed parkeerplan zien. Sterk noemde het betreurenswaardig dat er geen overleg is geweest tussen de projectontwikkelaar en de buurt en vroeg of dit nog gaat gebeuren?

Het CDA en de Liberalen waren kritischer. Frans Pouw vindt dat zijn vragen, ook over de kaders, niet goed zijn beantwoord. Hij wil een plan dat beter aansluit bij de Strategische Agenda. Voor hem zit er geen logica in het gegeven dat wanneer je een kader afspreekt van maximaal 4 bouwlagen, dat dan 4,5 bouwlaag met een hoogteaccent ook zijn toegestaan. Maar volgens wethouder Erika Spil zijn deze bouwhoogten in de Woonvisie opgenomen. Pouw zei voor woningbouw op deze plek te zijn, maar niet conform het plan dat er nu ligt - hij wil niet verder gaan dan 4 bouwlagen.

Leny Visser (CDA) wil van de wethouder duidelijkheid over wat ´dorps landelijk´ nou precies inhoudt - deze begrippen verdienen een nadere invulling: ´Het spoort in elk geval niet met wat hier wordt ontwikkeld.´ CDA en Liberalen uiten al langer bezwaren tegen hoogte en bouwvolume: ´Wethouder Spil loopt dus het risico dat de gemeenteraad niet akkoord gaat met het plan.´

Wethouder Spil verdedigde het proces en zei dat ze geluisterd heeft naar de input van de raad bij de kaders. Over de participatie met omwonenden zei Spil dat deze nog volgt. Dat zal bijvoorbeeld gaan over invulling van de buitenruimte. Om het parkeerprobleem op te lossen spreekt de wethouder met BAM, Postillion en de wijk. Op termijn komt er ook voldoende parkeerruimte bij het station. ´Over 1 of 2 maanden is er een plan´, zo beloofde Spil.