• Insprekers Rik van Berk, Marcel Gierveld, Ben Koevoets, Dick Schopman, dhr van de Pas, Piet Koning en Jos van Gemert (niet op de foto)

    Kuun Jenniskens

Onvrede buurt leidt tot meningvormend debat over woningbouw op Rhijnhaeghe

ODIJK Tijdens het Open Huis van dinsdag 17 april konden mensen die een zienswijze indienden tegen het bestemmingsplan voor de bouw van 91 woningen op de locatie Rhijnhaeghe, hun mening toelichten. Vooral de notie uit de Strategische Visie 'op Bunnikse maat en schaal' en 'groen' blijken kwalificaties te zijn die behoorlijk verschillend kunnen worden ingevuld en daarom andere verwachtingen geven.

Kuun Jenniskens

De zeven insprekers van de avond hadden stelden een hele batterij vragen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad speelde deze vragen direct door aan wethouder Erika Spil, die ze in een antwoordnotitie gaat beantwoorden.

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei wil de gemeenteraad nog geen besluit nemen, maar eerst een meningvormend debat met elkaar voeren. Dat gebeurt omdat er nog veel vragen onbeantwoord zijn en ook om beter zicht te krijgen op wat nou precies 'Bunnikse maat en schaal' is.

Jeroen Sterk (P21) verdedigde het plan en zijn wethouder Erika Spil, maar vroeg wel om dit meningvormend debat om de nieuwe punten die insprekers inbrachten, nog eens goed tegen het licht te houden.

Het CDA en de Liberalen waren kritischer. Zeker Frans Pouw zat er namens de Liberalen scherp in. Voor hem zit er geen logica in het gegeven dat wanneer je een kader afspreekt van maximaal 4 bouwlagen, dat dan 4,5 bouwlaag met een hoogteaccent ook is toegestaan. Maar volgens wethouder Erika Spil is het zo in de Woonvisie opgenomen.

Pouw zei voor woningbouw op deze plek te zijn, maar niet conform het bestemmingsplan dat er nu ligt.

Leny Visser (CDA) blikte kritisch terug op het proces en de totstandkoming van de kaders. En maakte bezwaar tegen de bouwhoogte en het volume. Het CDA vraagt om meer duidelijkheid over wat 'dorps landelijk' nou precies inhoudt - deze begrippen verdienen een nadere invulling.

Voorzitter Peter Lakerveld (CDA) joeg inwoners op de publieke tribune aardig in de gordijnen, omdat men geen enkele vorm van afkeuring of bijval (zoals applaus) in de raadszaal mocht laten opklinken. Uit verzet volgde er daarom toch een bescheiden applaus aan het einde van deze vergadering.