Ontwerptracébesluit ring Utrecht ter visie

BUNNIK, REGIO De A27 en de A12 worden in het kader van een betere doorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid op de Ring Utrecht, aangepakt. Het dak op de bak bij Amelisweerd valt hier ook onder. Het ontwerptracébesluit voor deze werkzaamheden ligt, samen met de Milieueffectrapportage, ter visie van 10 mei tot 20 juni 2016.

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. De A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht zijn nog niet aangepakt. Hier staan dan ook nog elke dag files. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2026. Met het project is ruim 1,1 miljard euro gemoeid.  

 

De oplossingen zijn dat de A27 en A12 extra rijstroken krijgen. Verder worden verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd 'ontweven'. Voor een betere verkeersveiligheid verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de zogenoemde 'Varkensbocht'.

 

Op de A27 bij landgoed Amelisweerd wordt over een deel van de verbrede bak een Groene Verbinding aangelegd, waarmee de verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd verbetert. Stil asfalt en geluidsschermen zorgen ervoor dat de geluidsbelasting op veel plekken afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

 

Gedurende de inzageperiode ligt het OTB en MER tijdens reguliere openingstijden ter inzage. Onder andere op het provinciehuis, bij het Hoogheemraadschap en op de gemeentehuizen van Bunnik en Houten. Alle stukken zijn vanaf 10 mei ook digitaal in te zien via www.ikgaverder.nl enwww.platformparticipatie.nl. Op deze laatste website vindt u dan ook het zienswijzeformulier.