• Kuun Jenniskens
  • Kuun Jenniskens
  • Kuun Jenniskens
  • Het binnenterrein van Rhijnhaeghe

    Kuun Jenniskens

Ontmanteling Rhijnhaeghe lijkt begonnen

BUNNIK Het binnenterrein van kantoorgebouw Rhijnhaeghe, dat wordt gesloopt om er 91 woningen te bouwen - waarvan het gros appartementen - ziet er momenteel slordig uit. Er staat een grote antenne installatie met elektriciteitskasten, die wordt verstevigd met betonplaten, met hekwerken eromheen. Her en der is bestrating eruit getrokken.

door Kuun Jenniskens

De gemeente laat desgevraagd weten bekend te zijn met deze werkzaamheden. Een woordvoerder zegt dat de mast dient als alternatief voor de installaties van verschillende telecomaanbieders die hun apparatuur op het kantoorgebouw hadden staan.

Voor het plaatsen van de mast op het binnenterrein is in september 2018 een vergunning voor twee jaar aangevraagd. Dat is tot september volgend jaar. Voor het nieuwe gebouw is op dit moment nog geen aanvraag gedaan voor een antennemast, aldus de gemeentewoordvoerder: ,,Maar die zou natuurlijk nog kunnen komen.”

Het feit dat her en der bestrating is verwijderd, is het gevolg van het proefsleuvenonderzoek in het kader van archeologie.

Wanneer de bouw precies gaat starten, is nog niet bekend. Momenteel loopt er nog een bezwaarprocedure vanuit omwonenden bij de Raad van State.