• Wethouders Erica Spil en Hilde de Groot ontvangen een Ontdekkaart

  Geopark Kromme Rijnstreek
 • Geoppark Kromme Rijnstreek
 • Er is een burgerinitiatief om voor de Kromme Rijnstreek de kwalificatie Geopark te krijgen

  Geopark Kromme Rijnstreek
 • Er is een burgerinitiatief om voor de Kromme Rijnstreek de kwalificatie Geopark te krijgen

  Geopark Kromme Rijnstreek
 • Er is een burgerinitiatief om voor de Kromme Rijnstreek de kwalificatie Geopark te krijgen

  Geopark Kromme Rijnstreek
 • Er is een burgerinitiatief om voor de Kromme Rijnstreek de kwalificatie Geopark te krijgen

  Geopark Kromme Rijnstreek
 • Er is een burgerinitiatief om voor de Kromme Rijnstreek de kwalificatie Geopark te krijgen

  Geopark Kromme Rijnstreek

Ontdekkaart van de Kromme Rijnstreek

WERKHOVEN In de voormalige Watertoren in Werkhoven vond op maandag 4 februari de feestelijke aanbieding plaats van de eerste exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje Kromme Rijnstreek. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door hoogheemraad Els Otterman, en de Rabobank Rijn en Heuvelrug, vertegenwoordigd door directeur Migchel Dirksen. Ook twee gemeenten in het gebied, vertegenwoordigd door twee wethouders, ontvingen uiteraard eerste exemplaren: Erica Spil (Bunnik) en Hilde de Groot (Houten).

Het burgerinitiatief om voor de hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden de kwalificatie Geopark te verkrijgen is ruim 3 jaar geleden gestart.

GEOPARK De kwalificatie Geopark kan een gebied worden toegekend als het bijzonder is voor wat betreft haar ontstaan, ondergrond, natuur en cultuurhistorie. De initiatiefnemers, en steeds meer mensen en organisaties, zijn ervan overtuigd dat dit prachtige gebied aan die voorwaarden voldoet. De stuwwal in het midden met aan beide kanten het bijzondere laagland vormen tezamen waterhuishoudkundig één systeem. Inmiddels is er een stichting met een bestuur, adviescommissie en een raad van advies om het initiatief verder te brengen en er wordt intensief samengewerkt met onder meer Universiteit Utrecht, Utrechts Landschap en Provincie Utrecht.

Met de kwalificatie van het gebied tot Geopark wordt het verhaal over het gebied boven tafel gehaald en verspreid. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de onderwerpen 'water en de invloed van de mens'; deze waren en zijn van grote invloed en maken het gebied extra uniek.

De spotlights staan deze keer dus op de Kromme Rijnstreek, een prachtig en zeer afwisselend waterrijk gebied met een lange en indrukwekkende historie, onlosmakelijk verbonden met de Heuvelrug.

De invloed van het water en de mens in dit gebied was en is overweldigend. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) realiseert met een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen een knap staaltje waterbeheer. Het HDRS en de Rabobank spraken tijdens de bijeenkomst nogmaals hun waardering uit voor dit burgerinitiatief.