• ,,De kinderen staan centraal’’ – Samantha van Oort

    Vera Sleeman

Onderwijsstaking: een (under)statement

ODIJK De AOb gaat samen met de FNV actie voeren voor meer investeringen in het onderwijs. Aankomende vrijdag 15 maart vindt de landelijke onderwijsstaking plaats in Den Haag. Een aantal scholen in Odijk, Bunnik en Werkhoven laat ook hun stem horen deze week.

Door: Vera Sleeman

De staking omvat een brede doelgroep. De staking vindt dit jaar niet alleen onder het primair onderwijs plaats maar vanuit alle onderwijstakken, van de kleuters tot aan de universiteit. Het doel is meer geld vrij te maken voor het gehele onderwijs vak. Samantha van Oort, fulltime leerkracht van groep acht op basisschool de Vonk in Odijk, is ruim vijftien jaar onderwijzeres. Zij staat achter de doelstellingen van de staking maar is niet aanwezig op het Malieveld. ,,Een staking is niet het juiste middel, het kind moet juist centraal staan op zo'n dag.''

Volgens van Oort is het onderwijs de afgelopen jaren erg veranderd. De werkdruk is verhoogd en dit is voornamelijk in het papierwerk gaan zitten. Ook het project Samen naar School is een grote verandering. ,,Het wordt vaak onderschat dat wij evengoed leerkrachten zijn als docenten op middelbare scholen. Ik zou graag zien dat de salarissen gelijkgetrokken worden.'' Vorig jaar is het salaris in het basisonderwijs met 2,5 procent verhoogd, maar dat is nog niet de juiste doorvoering, zegt van Oort. ,,Dit argument staat 15 maart niet centraal maar dat is wel waar heel veel collega's en ik voor staan. Dat is onder andere de reden waarom ik niet naar Den Haag ga.''

STATEMENT Een andere reden om niet te staken is vanwege de werkdruk. ,,Zo'n staking levert mij juist werkdruk op want het betekent opnieuw een dag zonder onderwijs. Door het lerarentekort gebeurt dat al vaker wanneer er zieken zijn en er geen vervanging is. ,,Het gaat mij juist om het onderwijs. Ik kan mij er niet in vinden kinderen naar huis te sturen, want we moeten kijken naar het kind. Ik maak wel op mijn eigen manier een statement: ik neem mijn dochter mee naar school. Zo laat ik zien dat ik haar niet weg kan brengen en ten opzichte van mijn kinderen geen vrij kan nemen.''

OUDERS Sommige docenten van de Delteykschool in Werkhoven gaan wel staken, evenals op de Barbaraschool in Bunnik en de Beurthonk in Odijk. Ouders op het schoolplein geven verschillende geluiden rondom de staking. ,,Ik sta erachter, het wordt netjes gebracht vanuit school en ik denk dat docenten zoiets wel moeten doen, willen ze iets forceren. Het valt op een vrijdag en dat is iets makkelijker om thuis te werken. Vorige keer was het wel heel vervelend, toen moest ik extra betalen voor de BSO. Ouders die minder flexibel zijn hebben een probleem'', zegt een moeder.

Volgens een andere ouder wordt het gelukkig wel bijtijds aangekondigd. ,,De BSO doet standaard een stap naar voren, maar de staking mag er ook zijn. De docenten werken hard en hebben recht om wat meer te verdienen. Ik weet niet of een dagje Den Haag dat oplevert maar het signaal is goed.''

OPVANG Wanneer ouders in de problemen komen met de opvang, wordt er bij de Partou kinderopvang in Bunnik en Odijk een speciale vakantiedag ingedeeld. Vanaf 's ochtends vroeg kunnen kinderen hier terecht. Ouders die normaal op deze stakingsdag geen opvang zouden hebben, mogen hun kind hier ook brengen. Dit wordt wel in rekening gebracht.

,,Het activiteitenaanbod wordt aantrekkelijker gemaakt dan een reguliere dag. Per vestiging worden er verschillende workshops aangeboden binnen het thema muziek, beweging en naar buiten'', zegt Barbara Molenberg, communicatieadviseur bij Partou kinderopvang. Ook Fort Vechten heeft een leuk programma. Kinderen vanaf zes jaar kunnen een route lopen langs het fort, uitgezet door Staatsbosbeheer. Perry Harmelink, van PR marketing, zegt dat ze hier de hele dag zoet mee zijn.