• 40 jaar directie ziet uit naar alle mooie ontmoetingen met (ex-)collega's en (ex-)leerlingen. v.l.n.r: Wijbe Douma, Martijn van Kooten, Marjolein de Jongh en Corine Flapper

    Richard Thoolen

Feest en reünie Delteykschool

WERKHOVEN Vrijdag 20 september wordt het 50-jarig bestaan van de Delteykschool groots gevierd met een feest en een reünie. Het feest en de reünie zijn bedoeld voor bestuursleden, docenten en leerlingen die de afgelopen 50 jaar voor kortere of langere periode aan de school verbonden zijn geweest.

Van 1980 tot 2000 was Wijbe Douma directeur. Voor het 50-jarig bestaan deelt hij zijn gedachten. Douma:

,,Zo'n jubileumfeest van 50 jaar dat moet je vieren. Stilstaan bij het verleden en herinneringen ophalen en verhalen. Kinderen die hier nu op school zitten, beseffen later hoe belangrijk de basisschoolperiode in hun vertrouwde Werkhoven is. Zij zijn de schakels van het heden die van betekenis zijn, omdat er een verbinding is gemaakt met dat wat is geweest.

Van Dinteren en pastoor Delteyk die in 1969 de eerste RK Lagere School realiseerden. Zoals Bert Fluitman vanaf 1970 de meeste mensen heeft zien komen en gaan, zo hebben alle collega's met hem en na hem de Delteykschool gemaakt tot een levende school met kundige onderwijsprofessionals in een multifunctioneel gebouw. Van hoofdmeester van Riet, van Dinteren, Smits en de Graaf tot directeuren Wijbe Douma, Marjolein de Jongh/Martijn van Kooten en Corine Flapper. Zij zijn een deel van de keten.

Een grote lijst van collega's waarmee zij mochten samenwerken. En een nog grotere lijst met namen van (oud)leerlingen. Schakels uit het verleden van mensen met hun eigen Delteykverhaal. Anekdotes en verhalen die de moeite waard zijn om te herhalen.

De Delteykschool, een familieschool waar met veel plezier werd geleerd van en met elkaar. Waar men (onderwijs) genoot van het leren, het werken en het vieren;de schoolkampen, weeksluitingen, projectweken en niveaulezen, de dag en weektaken, keuze-uur en kringgesprekken.Als er iets gevierd en gezongen kon worden, stond het Delteykteam op het podium. De Delteyskchool was en is zeker geen leerfabriek maar een leer- leefgemeenschap waar leerlingen leerden leven, werken en vieren.Met zo'n jubileumfeest haal je wat voorbij is weer dichtbij, keer je terug naar het punt waar je elkaar verhalen kunt vertellen. Komt allen!"