• Foto ondertekening intentieverklaring Energieke Regio Kromme Rijnstreek met op de foto: Michiel van Liere (gemeente Houten), Erika Spil (gemeente Bunnik), Hans Marchal (gemeente Wijk bij Duurstede), Leo Verkerk (BHIK), Etske Muis (OKW), Joost Uytewaal (EPH), Steven Enneman (Rabobank Rijn en Heuvelrug) en Wijnand Jonkers (Energieke Regio).

    Energieke regio

Ondertekening Energieke Regio Kromme Rijnstreek

HOUTEN / BUNNIK / WIJK BIJ DUURSTEDE De Energieke Regio Kromme Rijnstreek is op maandag 3 juli gelanceerd. De intentieverklaring is hiervoor ondertekend door alle betrokken partijen, te weten de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede, Economisch Platform Houten, Bunnikse Handel en Industrie Kring, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede, Rabobank Rijn en Heuvelrug, en de Stichting Energieke Regio.

ENERGIEBESPREKEN Er is heel veel te winnen met energiebesparing bij bedrijven en organisaties! Veel gebouweigenaren weten echter niet waar te beginnen. Ook is de onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming groot. Tijd voor actie, tijd voor Energieke Regio Kromme Rijnstreek! Op 3 juli werd dit gelanceerd en hebben de partners hiervoor de intentieverklaring ondertekend. De locatie van de lancering was Hoogenraad Veehouderij BV, zij hebben zelf de intentie om te gaan verduurzamen de komende jaren, o.a. via het collectief Zonnig Kromme Rijn voor zonne-energie op 30 agrarische daken. Hiermee wordt duidelijk dat Energieke Regio Kromme Rijnstreek de samenwerking aan wil gaan met lokale initiatieven die actief zijn in de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede.

VERDIENEN AAN DUURZAAMHEID

In het Kromme Rijngebied wordt met lokale adviseurs en deelnemers een Energieke Regio-community opgebouwd. De adviseurs geven onafhankelijk advies over de verduurzamingskansen van elk deelnemend bedrijf. Hiermee worden ondernemers geholpen om te verdienen aan duurzaamheid. Naast de financiële voordelen wordt ook gekeken naar comfortverbetering. Vanaf het najaar 2017 zullen de eerste ondernemers de mogelijkheid krijgen om deelnemer te worden aan Energieke Regio.

Begin 2013 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Goeree-Overflakkee, de lokale Rabobank en een aantal adviseurs de handen ineen geslagen. Onder de naam Energieke Regio is in maart 2013 een pilotproject gestart, dat energiebesparing en de mogelijkheden van lokale opwekking van duurzame energie op Goeree-Overflakkee stimuleert. Inmiddels hebben 50 bedrijven in deze regio gemiddeld 100.000 euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Nu het succes van deze pilot overduidelijk is, worden in heel Nederland Energieke Regio's opgezet.

Kromme Rijnstreek is de negentiende Energieke Regio in Nederland. In totaal zijn er op dit moment 20 Energieke Regio's verdeeld over 75 gemeenten. Lokaal wordt het project vertegenwoordigd door de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede, Economisch Platform Houten, Bunnikse Handel en Industrie Kring, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede en Rabobank Rijn en Heuvelrug.

De ambitie van Energieke Regio is uiteindelijk in circa 100 regio's totaal minimaal 5.000 adviestrajecten en voor

minimaal € 350.000.000 aan duurzame investeringen voor energiebesparing, comfortverbetering en opwekking van duurzame energie te realiseren. Daarmee leveren de deelnemers gezamenlijk een aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen van het SER Energieakkoord.

MEER WETEN Indien u vragen heeft over Energieke Regio Kromme Rijnstreek en/of wilt deelnemen, dan kunt u contact opnemen met:

Wijnand Jonkers, regioregisseur Energieke Regio Kromme Rijnstreek : (06) 33 81 96 75 of w.jonkers@nmu.nl

Krijn Ratsma van Stichting Energieke Regio: (06) 53 63 98 99 of info@energiekeregio.nl

Zie verder de website www.energiekeregio.nl en volg Energieke Regio op Twitter en Facebook.