• Het kantoor Burgweg 10 wordt momenteel illegaal bewoond

    Paul Hendriks

Omwonenden niet blij met bewoning kantoor MOB terrein

ODIJK Tijdens de raadsvergadering van 18 april komt een verruiming van het bestemmingsplan van het MOB terrein aan de Defensieweg in Odijk aan de orde. De gemeente wil een aantal illegale situaties recht breien. ‘t Groentje publiceerde deze week een artikel op basis van het raadsvoorstel dat er nu ligt. Hierin schrijft het college dat het voor bewoners prettiger is als het kantoor bij de oude toegangsweg wordt bewoond. Hier denken bewoners echter anders over, zo laat Paul Hendriks (Burgweg 6) weten.

door Kuun Jenniskens

Naar de mening van Paul Hendriks wordt de gemeenteraad misleid door deze tekst in het kader bij het collegevoorstel: ,, De voorgestelde bestemming ‘Wonen’ sluit aan bij de bestemming van de aangrenzende woningen Burgweg 6 en 8 en leidt daarmee tot een verbetering van het woon- en leefklimaat van deze woningen.” Er staat ook bij dat het afwaarderen van de weg als het geen kantoor meer is (minder verkeer) in het voordeel is van deze bewoners.

Paul Hendriks: ,,Hierdoor lijkt het alsof bewoners het prettig vinden dat het voormalige kantoor van het MOB terrein wordt bewoond. Het pand heeft nu de bestemming van kantoor, maar wordt illegaal bewoond door vier werknemers van een bedrijf op het MOB terrein, die deze kamers huren van eigenaar Joop van Rijn. Deze mannen geven overlast; ze drinken, hebben muziek aan en maken lawaai. Vuilcontainers laten ze de hele week langs de weg staan, die halen ze niet op. Als de gemeente deze situatie legaliseert, dan zijn we bang dat de overlast extremer wordt. De gemeenteraad denkt misschien dat hier keurig een gezin komt te wonen, maar dat is niet het geval.”

De gemeente heeft deze bewoners wel gevraagd wat ze van permanente bewoning van het kantoor vinden. ,,We hebben toen laten weten dat we daar fel op tegen zijn. We hebben inmiddels ook officieel bezwaar gemaakt tegen bewoning van het kantoor.”

Deze Burgweg-bewoners gaan op donderdag 18 april inspreken, dan staat dit onderwerp om 19:30 uur op de agenda van het Open Huis.