• Archief

Omvangrijk seksueel misbruik op Internationale School Beverweerd in Werkhoven

WERKHOVEN Op de internationale School Beverweerd heeft gedurende tientallen jaren misbruik van leerlingen plaatsgevonden. Dat schrijft een onderzoekscommissie in een rapport dat vandaag verschijnt. 

Door Marc van Rossum Du Chattel

Volgens de commissie hebben minstens drie leraren zich aan leerlingen vergrepen. De school moet op de hoogte geweest zijn van het misbruik. De school sloot in 1997. De spil in de zaak zou muziekleraar Billy Hilsley zijn. 

De commissie schrijft over hem: "Deze muziekleraar werkte in Ommen en later op de Internationale School in Werkhoven." Hij is in 2003 overleden. 

Wat de commissie betreft is op grond van de verkregen verklaringen aannemelijk dat Billy Hilsley zich gedurende een lange periode stelselmatig schuldig maakte aan seksueel misbruik van minderjarigen. Dat misbruik was bekend bij medeleerlingen en collega's, maar is steeds onbestraft gebleven voor zover de commissie kan nagaan. 

WOLFGANG FROMMEL De commissie deed onderzoek naar Wolfgang Frommel, één van de oprichters van een culturele vriendenkring in Amsterdam. Die kring luisterde naar de naam Castrum Peregrini. Ook kunstenares Gisèle van Waterschoot van der Gracht maakte onderdeel uit van deze vriendenkring. Vorig jaar verscheen een biografie van Gisèle. Daarin werd melding gemaakt van misbruik, waarna het bestuur van Castrum Peregrini een onderzoekscommissie instelde. 

Die commissie onderzocht ook leden van de vriendenkring, waaronder de muziekleraar in Beverweerd. De commissie zegt verder over het misbruik: "Aan de hand van verklaringen van personen met wie de commissie heeft gesproken, is het aannemelijk dat deze leraar niet alleen stond in het misbruik, maar dat het ook gebeurde door de onlangs in Duitsland overleden leraar Ian Gulliford en een van de toezichthouders op Beverweerd."
 

MISBRUIK ERKENNEN De commissie adviseert het bestuur van de voormalige school om het misbruik te erkennen en de meldingen serieus te nemen. Overigens meldt de commissie dat het bestuur van de school op geen enkele manier gereageerd heeft op de brieven van de commissie. 

De commissiestond onder leiding mr. Frans Bauduin. Hij was rechter in Amsterdam en is lid van het Instituut Sportrechtspraak dat klachten over onder meer seksueel misbruik en intimidatie in de sportwereld behandelt.

Bron: RTVUtrecht