• Hoe wordt het spel gespeeld als het gaat om de positie van windmolens

    Martin Monkel

Omroep Houten dient wob-verzoek in

HOUTEN Omroep Houten heeft recent een zogenaamd wob-verzoek ingediend bij de gemeente Houten en de omliggende gemeenten Bunnik, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. Aanleiding hiertoe is het starten van een onderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming rond de locaties en plaatsing van windmolens. ,,Het uiteindelijke doel is om te komen tot een bestuurlijk debat hierover'' zegt Paul van Ruitenbeek, voorzitter van Omroep Houten. Paul is tevens lid van de redactie van 'Daar hou ik U aan', een wekelijks politiek radioprogramma. ,,Een debat met de wethouders van de betrokken gemeenten en de gedeputeerde van de provincie om voor de inwoners helder te krijgen hoe het spel wordt gespeeld''.

Martin Monkel

DEBAT In de provincie Utrecht zijn er in diverse raden geregeld discussies over de toename van het energieverbruik en de mogelijkheden om op een duurzame manier energie op te wekken, bijvoorbeeld door de aanleg van windmolens. "Wij wonen hier in Houten en we zien dat er zowel in onze eigen gemeente als ook in de buurgemeenten werk wordt gemaakt van windmolens'' zegt Paul van Ruitenbeek tijdens een interview. ,,En wat je dan ziet is dat die vrij vaak terecht komen op de grens tussen de ene gemeente en de andere gemeente. Wijk bij Duurstede is niet blij met de molens van Houten (locatie Goyerbrug), wij hebben als gemeente opeens een aantal windmolens zien verschijnen aan de grens met Nieuwegein en in Bunnik zien we dat er in een verkenning sprake is van een aantal zoeklocaties die deels grenzen aan het Houtense gebied. De vraag die dat bij ons als redactie opriep was: wie bepaalt nu eigenlijk waar een windmolen komt en hoe zit het met de contacten tussen de gemeenten onderling? Dat bracht ons bij het idee een debat te organiseren met vier gemeenten, Houten, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Bunnik, en de provincie'' gaat Van Ruitenbeek verder. ''Uit een debat haal je heel veel informatie over het betreffende onderwerp op het moment dat je mensen aan tafel hebt met tegenstrijdige belangen.'' In eerste instantie was er bereidheid van de meeste bestuurders om hieraan mee te werken. Volgens Van Ruitenbeek werd het ambtelijk echter niet raadzaam gevonden dat een omroep rechtstreeks in gesprek gaat met bestuurders over dit 'gevoelige onderwerp'. ,,Men wilde wel praten, maar dan niet specifiek over windmolens maar over de Regionale Energie Strategie (RES), waarbinnen de gemeenten met de provincie plannen maken op het gebied van duurzaamheid''. Daarmee was, na diverse contacten en afgezegde afspraken de opzet van een debat voorlopig van de baan.

ONDERZOEK De weigering van de bestuurders is voor de omroep aanleiding een onderzoek te starten. In verband daarmee is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob) aan de genoemde gemeenten gevraagd informatie te verstrekken. Van Ruitenbeek: ,,Wij zijn als omroep nieuwsgierig. Als de wethouders op een gegeven moment zeggen dat zij 'het debat niet de juiste vorm vinden' dan geeft ons dat de indruk dat we precies het juiste onderwerp te pakken hebben. En als de wethouders daarover dan niet willen vertellen dan moeten zij maar spreken via de documenten die we nu hebben opgevraagd''. Mede gelet op de omvang van het dossier gaat het niet om 'technische' informatie uit diverse rapportages. De focus ligt op de vraag hoe de gemeenten met elkaar om gaan. ,,Als je alleen al ziet wat er onlangs gebeurd is rond de positie van Wijk bij Duurstede '' zegt Van Ruitenbeek ter illustratie. ,,Daar heeft wethouder Marchal kennelijk van het ene op het andere moment de handdoek in de ring gegooid en  aangegeven dat het weinig zin heeft te strijden tegen Houten en tegen de provincie. Hij heeft de gedeputeerde uitgenodigd voor een toelichting om de raad daarvan te overtuigen.''.

Niet bij iedere gemeente is door de omroep dezelfde informatie opgevraagd. Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben nog geen windpark, in Bunnik ligt er alleen een verkenning. Tussen Houten en Wijk is er sprake van een windpark in wording: Goyerbrug. Het wob-verzoek richt zich vooral op de informatie die voortvloeit uit contacten, verslagen van overleg, bezwaren en zienswijzen op ontwikkelingen bij de buurgemeenten e.d.  

PROCES ,,Een dergelijk onderzoek door een lokale omroep komt niet zo vaak voor en is op zich natuurlijk bijzonder'' zegt Van Ruitenbeek. ,,We prijzen ons gelukkig dat we binnen de redactie mensen hebben die goed zijn in research. Aan de andere kant maak ik me wel zorgen. Als straks een grote hoeveelheid informatie binnenkomt dan komt natuurlijk wel het moment dat je die als redactie inhoudelijk moet analyseren om vervolgens (voorzichtig) conclusies te trekken''. Volgens Van Ruitenbeek is de hoofdvraag: 'Welke contacten zijn er tussen de gemeenten als het gaat om het plaatsen van windmolens en welke rol heeft de provincie daarin?'.  ,,Wij zijn op zoek naar het antwoord daarop, maar het primaire doel is toch het debat, want we hebben liever bestuurders die aan hun eigen inwoners bereid zijn uitte leggen hoe het zit''.