• De Schans vrijwilliger van het jaar

    De Schans

Odijk komt thuis

BUNNIK Afgelopen zondag verzamelden dorpsbewoners zich op het plein voor de bekendmaking van de prijs 'Vrijwilliger van het jaar'. Deze ging naar de vrijwilligersgroep van de Schans. De hele groep kreeg 'De handdruk van Odijk', gemaakt door Corry van Ammelaan. Soos de Schans doet veel in het dorpshuis van Odijk: iedere twee weken verzorgt zij een programma voor lichamelijk gehandicapten. Veel mensen worden thuis opgehaald en naar het dorpshuis gebracht. Keer op keer een afwisselend programma, waarbij naast ontspanning in de vorm van spelletjes en gym ook tijd wordt ingeruimd voor lezingen. Deze zijn bedoeld om mensen te activeren en informeren. Vrijwilliger Nelly: ,,Het is belangrijk om het thuisfront te ontlasten. Een gehandicapte is vaak aan huis gekluisterd, maar zo komt hij onder de mensen." Jan Willem Noordenbos, coördinator van de huiskamer van Odijk: ,,Odijk is een klein dorp, maar er gebeurt veel. Odijk kan niet bestaan zonder vrijwilligers."