• Het nieuwe skatepark werd mede gerealiseerd met een subsidie uit het Bunnik Aan Zet Fonds

    Margriet Hunse

Nog volop budget BAZFonds

ODIJK Sinds twee jaar wordt de toekenning van een deel van de gemeentelijke subsidies geregeld door een commissie van onafhankelijke inwoners. Het Bunnik Aan Zet Fonds heeft jaarlijks 30.000 euro te besteden, per project kan maximaal 5000 euro worden toegekend. Veel initiatieven hebben genoeg aan een kleiner bedrag, zoals de wijkvereniging die oliebollen wilde blijven bakken met oud en nieuw. Het fonds is speciaal in het leven geroepen om de initiatieven die inwoners van de gemeente ontwikkelen op gang te helpen met een startsubsidie.

Margriet Hunse

Commissielid Anne Ruth Webbink: "De werkwijze van het BAZF is vrij informeel, we hebben geen voorzitter of secretaris. We kijken met een open blik naar elke aanvraag." De leden van de commissie hebben samen een brede kennis en kunnen aanvragen vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Af en toe er ontstaat naar aanleiding van een aanvraag een flinke discussie, maar het eindoordeel van de commissie is altijd unaniem. Van de 7 aanvragen in 2017 werden er 3 gehonoreerd.

DRAAGVLAK In sommige gevallen is meteen duidelijk dat een aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. Het initiatief moet gericht zijn op de inwoners van de gemeente, of een deel ervan. Het Waterlininuseum diende een aanvraag in om een expositie specifiek voor kinderen in te richten. Jan Willem Noordenbos: "Dat was vrij snel duidelijk. Het museum ligt toevallig binnen de gemeentegrenzen, maar de activiteit is niet speciaal gericht op de inwoners van de gemeente Bunnik." Een andere aanvraag die wel werd toegekend, was een bijdrage aan het nieuwe skatepark aan de Schoudermantel dat onlangs werd geopend. Webbink: "Een van de voorwaarden is dat de aanvrager kan aantonen dat er voldoende draagvlak is. Bij de aanvraag voor het skatepark was het draagvlak niet meteen zichtbaar. De aanvragers hebben daarom in het najaar manifestatie georganiseerd waarbij meer dan 80 jongeren aan het skaten waren op de oude baan." Noordenbos: "De nieuwe baan wordt echt heel veel gebruikt. Jongeren die eerder aangaven naar Zeist of Utrecht te gaan om te trainen zijn nu bezig achter het gemeentehuis."

VOORWAARDEN Andere voorwaarden zijn dat het initiatief na een startsubsidie zelfstandig verder kan, dat het een nieuwe activiteit betreft en dat er geen winstoogmerk is. De uitvoering moet helemaal in handen liggen van de initiatiefnemers. "Wij vinden het alleen maar leuk om een subsidie toe te kennen, dus als een aanvraag nog niet aan alle voorwaarden voldoet helpen wij, of de gemeente, de indieners graag op weg" legt Anne Ruth Webbink uit. Omdat een aanvraag maar één keer kan worden ingediend is het soms verstandig de aanvraag weer in te trekken tot alle hokjes kunnen worden aangevinkt. Dit jaar heeft tot nu toe twee aanvragen opgeleverd, dus er is nog volop budget voor nieuwe initiatieven. Op de website van de gemeente staat een link naar het Bunnik Aan Zet Fonds, daar is alle informatie te vinden. De commissie zou ook nog graag versterking willen van een lid uit Werkhoven en een jongerenlid.