• Beeld uit één van de video's over de geschiedenis van Odijk

    Raymond Uppelchoten

Nieuwe site brengt geschiedenis van Odijk tot leven

Nieuwe site brengt geschiedenis van Odijk tot leven

ODIJK Oud-Odijker Raymond Uppelschoten publiceert sinds kort online artikelen en video’s over de geschiedenis van Odijk. Op de site geschiedenisvanodijk.nl bespreekt hij grote en kleine gebeurtenissen uit de rijke, maar onbekende geschiedenis van Odijk. Iedereen kan zich op de site aanmelden voor updates.

Raymond Uppelschoten begon 20 jaar geleden met zijn archiefonderzoek naar Odijk. Duizenden bronnen verzamelde hij in lokale, regionale en nationale archieven. En daaruit kwamen al vele artikelen voort. Over herbergen in Odijk, rechtlijnige dominees, onbekende middeleeuwse boerderijen. Maar die verschenen voor een beperkt publiek, vaak in het tijdschrift van de Historische Kring. Om de geschiedenis van Odijk breder bekend te maken, startte Uppelschoten met de site. En die vult hij gestaag met artikelen, altijd gebaseerd op goed archiefonderzoek of oude nieuwsfeiten. In korte YouTube video’s bespreekt hij iedere 2 weken een historische gebeurtenis uit de geschiedenis van Odijk.

Raymond Uppelschoten verzamelt voor zijn artikelen overal informatie. Vooral ook bij oude Odijkers. Hij interviewt lokale boeren, oude dorpsbewoners, maar ook nieuwelingen uit bijvoorbeeld de jaren '60 of '80, toen de eerste nieuwbouwprojecten werden opgeleverd. Odijk maakte de afgelopen 50 jaar een forse groei door. Van een klein (vooral agrarisch) dorp, is het een echte forensengemeente geworden. Veel inwoners kennen de geschiedenis van het dorp dan ook niet. Door het oude nieuws te publiceren, hoopt Uppelschoten de geschiedenis van Odijk te bewaren en de verhalen opnieuw tot leven te brengen.