• Wethouders Jorrit Eijbersen en Erika Spil

    Kuun Jenniskens

Nieuwe portefeuilleverdeling kent weinig wijzigingen

ODIJK Voor het zomerreces is een besluit genomen over de portefeuilleverdeling tussen beide wethouders Spil (P21) en Eijbersen (Liberalen). Er lijkt weinig te zijn veranderd, ook al is P21 sinds de gemeenteraadsverkiezingen een veel grotere partij. Nieuw is het begrip ‘coördinerend bestuurder’.

Kuun Jenniskens

Bij onderwerpen waar beide wethouders samenwerken is één van de twee coördinerend bestuurder geworden. Zo is wethouder Jorrit Eijbersen coördinerend bestuurder Sociaal Domein - dat gaat onder andere over de jeugdzorg en de participatiewet. Hierbinnen is wethouder Spil verantwoordelijk voor zaken als WMO en dagbesteding. Ook is Jorrit Eijbersen coördinerend bestuurder voor de Uitvoeringsstrategie, wat gaat over grootschalige woningbouw in deze gemeente. Wethouder Erika Spil is dit op het gebied van de Omgevingswet.

Spil heeft de belangrijke portefeuilles financiën en grondzaken. Verder duurzaamheid, energietransitie en milieu. Ook volkshuisvesting en het beheer van de openbare ruimte (groen en bomen) vallen onder haar verantwoordelijkheid. Net als participatie van inwoners en democratische vernieuwing.

Eijbersen gaat over verkeer en is projectbestuurder voor ’t Burgje. In zijn portefeuille zit ook de ontwikkeling van het Bunniks station als knooppunt voor de regio. Ook het beheer van de MFA’s ligt bij hem.