• Hoogheemraad Els Otterman

    Remke Spijkers

Nieuwe Hoogheemraad

Margriet Hunse

Op 7 maart werd Els Otterman benoemd tot hoogheemraad in het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij volgde daarmee hoogheemraad Guus Beugelink op, die met pensioen gaat.

Els Otterman uit Bunnik werd in 2015 gekozen in het algemeen bestuur van de Stichtse Rijnlanden, als kandidaat van de partij Water Natuurlijk. Het algemeen bestuur telt 30 leden en is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Er zijn 23 algemene leden die gekozen worden, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. 2 zetels zijn voor de vertegenwoordigers van bedrijven, 3 voor de boeren en 2 voor bos- en natuureigenaren. Het dagelijks bestuur, waar Otterman nu deel van uitmaakt, bestaat uit het college van dijkgraaf en vier hoogheemraden.

DIJKGRAAF Ottermans interesse in waterhuishouding komt niet van een vreemde. Haar opa was dijkgraaf in het waterschap 'Benoorden de Willemsvaart' in Overijssel. Een enorme kaart van het Krommerijngebied bedekt een muur in de hal van haar huis in Bunnik. Otterman werkte als zelfstandig adviseur op gebied van natuurontwikkeling en waterbeheer, en dat sluit goed aan bij haar taken als hoogheemraad.

LEVENSBELANG Het waterschap is het oudste democratische bestel van Nederland. Nederland kent nu 21 waterschappen, maar dat zijn er veel meer geweest. Helemaal uniek is Nederland niet. In Duitsland zijn er ook een soort waterschappen, maar die kennen geen democratische vertegenwoordiging en heffen zelf geen belastingen, waardoor een investering in waterveiligheid soms moet concurreren met een veel aansprekender onderwerp als bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal.
Otterman kent de discussie over de zin en onzin van een waterschap. "Er zijn mensen die zeggen dat de waterschappen moeten worden opgeheven, dat het een extra onnodige bestuurslaag is. Maar het werk moet toch worden gedaan. In Nederland, waar het waterbeheer letterlijk van levensbelang is, vind ik het zeker gerechtvaardigd dat we daar een aparte bestuurslaag voor hebben, met eigen belastingen."

VERSTERKING LEKDIJK Een hoogheemraad mag haar of zijn politieke kleur laten doorklinken in het werk, alleen de dijkgraaf is onafhankelijk. "Waterschapspolitici zijn realistisch en inhoudelijk en worden het over veel onderwerpen makkelijk eens. Alleen over tarieven en belastingen bestaat een ingewikkelde discussie die eigenlijk nooit afgesloten wordt."

Els Otterman neemt de portefeuille van Guus Beugelink over. Haar werkgebied wordt het oostelijk deel van het hoogheemraadschap, van Utrecht tot aan de Utrechtse heuvelrug. Een grote klus is het werk aan de Lekdijk Noord van Amerongen tot aan Nieuwegein, die moet de komende jaren worden versterkt. Verder vallen de waterkwaliteit, duurzaamheid, flora en fauna, het grondbeleid en tal van andere onderwerpen onder haar verantwoordelijkheid. "Het waterschap wil duurzaamheid binnen de eigen organisatie invoeren, zoals opwekking van duurzame energie en meer eisen stellen aan duurzaamheid bij uitbesteding van werk. In Utrecht wordt komend jaar een heel energiezuinig zuiveringssysteem voor rioolwater in gebruik genomen. We onderzoeken of de restwarmte gebruikt kan worden voor de stadsverwarming van de naastgelegen wijk Overvecht. Veel werk van een waterschap zie je niet, alleen als je natte voeten krijgt."

MANNENBOLWERK Het waterschap is van oudsher een enorm mannenbolwerk, maar daar is Otterman wel aan gewend. "Dat verandert. Water Natuurlijk doet het landelijk wat dat betreft goed. Van alle dagelijkse bestuurders van Water Natuurlijk is de helft vrouw en daarvan is de helft ook nog eens relatief jong. De tijd dat de medewerkers de kamer van de dijkgraaf eerbiedig achteruitlopend dienen te verlaten is echt voorbij."

OBLIGATIE Waterschappen hebben een lange historische achtergrond. Het begon ooit met boeren die samen probeerden om de waterhuishouding rond hun stuk grond te beheersen. In 1255 werd het eerste officiële waterschap opgericht. Af en toe treedt de geschiedenis weer op de voorgrond. "Drie jaar geleden kwam de Amerikaanse Yale University bij ons in Houten de rente ophalen over hun eeuwigdurende obligatie uit 1648" vertelt Otterman.

De obligatie is geschreven op een geitenvel en afgegeven door een van de rechtsvoorgangers van de Stichtse Rijnlanden. De lening was bestemd voor de aanleg van een krib in de Lek ter hoogte van Honswijk. De rente bedraagt 11,35 euro per jaar, en was voor het laatst in 2003 uitgekeerd toen Yale de obligatie kocht voor 24.000 dollar. "Veel zullen ze er niet aan verdienen, maar dit zijn toch mooie verhalen."