• De goot wordt vervangen op de Meent

    Kuun Jenniskens

Nieuwe goten Meent

ODIJK De Meent in Odijk is al een aantal weken op gebroken. Er wordt gewerkt aan de goot de afwatering. Dat De Meent is opgebroken geeft ergernis op straat. De gemeente legt uit dat de werkzaamheden lang duren omdat de Meent intensief wordt gebruikt en ook steeds bereikbaar moet zijn voor inwoners en leveranciers.

Kuun Jenniskens

Een gemeentewoordvoerder legt uit wat er aan de hand is: ,,We kregen regelmatig klachten van inwoners over de roosters in het midden van De Meent: gevaarlijk, glad bij regen en sneeuw, lawaaioverlast en vaak verstoppingen door bladeren en straatvuil. Als structurele oplossing voor deze problemen is gekozen voor het verwijderen van de roosters en het aanleggen van een gestrate goot (dus met tegels). Daar tussenin zitten diepe putten zodat het regenwater en vuil beter afgevoerd wordt.”

Er wordt al lang gesproken over onveiligheid op de Meent, waarom worden deze problemen niet integraal opgelost? ,,Over een eventuele herstructurering van De Meent moet de politiek een beslissing nemen”, aldus de woordvoerder. ,,Gezien de onveilige situatie is er voor gekozen om deze maatregelen nu te nemen.”