• Kuun Jenniskens

Nieuwe bouwlocaties in beeld

ODIJK Tijdens de bespreking van het Actieplan sociale woningbouw in het Open Huis brachten raadsleden ook nieuwe opties in. Zo stelde P21 zelfs voor om rondom het gemeentehuis woningen te bouwen. Verschillen binnen de coalitie worden steeds beter zichtbaar. P21 wil de groene omgeving sparen en De Liberalen juist het groen in de dorpskernen. Ook ligt er geen overeenstemming over een nieuwe optie BurgjePlus.

Kuun Jenniskens

Leny Visser (CDA) gaf aan alleen met de Stationsweg naast de brandweerkazerne in Bunnik akkoord te gaan. Het CDA voelt meer voor grotere projecten, zoals het CNV gebouw in Odijk en Rhijnhaeghe in Bunnik. Ook sprak zij positief over het BurgjePlus - bouwen tegenover het gemeentehuis, waar de gemeente grond in bezit heeft. Met bouwen op andere groene locaties in de kernen, zoals de volkstuinen en de kinderboerderij, kan het CDA niet instemmen. Visser vroeg daarom aan het college: "Hoe hoog is de nood om dit te rechtvaardigen?"

Hein Hoitink (Liberalen) sprak zich uit tegen bouwen op de volkstuinen, maar is het wel eens met kinderboerderij. Net als het CDA merkte hij op dat de stukken geen cijfers bevatten. "Hoe groot is de vraag precies? En op welke termijn?"Hoitink formuleerde een fors verschil in standpunt met coalitiegenoot P21: "De wethouder wil de groene omgeving niet opofferen, maar De Liberalen zijn zuinig op het groen in de dorpen. Wij willen binnenstedelijk groen niet opofferen." Wethouder Rob Zakee (P21) zei dit grote verschil in denken binnen de coalitie als dilemma te zien, maar formuleerde verder geen oplossing.

De Liberalen voelen het meest voor de nieuwe, nog niet uitgewerkte optie BurgjePlus: "Dat kan snel en raakt geen omwonenden." Maar dit wil P21 niet. "Dan bouwen we nog liever rondom het gemeentehuis", aldus Henny Mourits (P21) - wat enig geroezemoes in de zaal gaf. Paul Heijmerink (P21) nuanceerde haar woorden door te zeggen dat bij woningbouw aan de andere kant van de N229, deze weg moet worden omgelegd. "We willen geen gespiltst dorp. Ook bij BurgjePlus geldt dat het gevaarlijk is voor kinderen om de weg over te steken."

Henny Mourits (P21) legde uit dat P21 blijft streven naar 30 procent sociale woningbouw. "Inwoners moeten soms 8 jaar wachten op een woning. Daar komen de statushouders nog eens bij. Dus wij zijn heel positief over het feit dat het college sociale woningbouw voortvarend oppakt." Net als de andere fracties wil P21 geen woningen op volkstuinen. Voor de kinderboerderij wordt een tweede weide essentieel geacht.

Wethouder Rob Zakee (P21) legde uit dat er vanuit de buurgemeenten een grote vraag ligt om sociale woningen te bouwen. "Er is een achterstand in Bunnik, maar ook in de gehele regio. We hebben de woningen nodig voor de eigen bevolking, maar ook voor de instroom van vluchtelingen. Dat laatste valt lastig te kwantificeren, want is namelijk van veel factoren afhankelijk. We hebben gekozen voor vaart, daarom kijken we naar locaties waar we snel wat kunnen. De hoofdlijn is dat we kijken naar inbreiden en hergebruik."

Zakee heeft geen getallen tot zijn beschikking over de vraag vanuit de regio. Dus tegenover De Liberalen kon de wethouder niet concreet worden. Coalitiegenoot Hein Hoitink noemde dat lastig: "Als u nou duidelijkheid geeft over hoeveel statushouders wij binnen 2 tot 3 jaar tijd moeten gaan huisvesten, dan kunnen we in scenario's gaan denken. Dan weten we ook of inbreiden op tijd is, of dat we haast moeten maken met bouwen aan BurgjePlus aan de overkant - waar het sneller kan." De wethouder beloofde scenario's te gaan maken.