Nieuwe autotunnel onder spoor vanaf 18 december in gebruik

De autotunnel is in zo'n anderhalf jaar tijd gebouwd en Prorail laat weten dat de bouw geen grote tegenslagen kende. Volgens Prorail is hij op een 'groene' manier is gebouwd. "Door de inzet van duurzame maatregelen is de milieubelasting met circa 25 procent gereduceerd. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van groene stroom en 'groen beton', waarin voor een deel oud beton is hergebruikt. Ook is gebruik gemaakt van LED-verlichting in de tunnel, is een duurzaam type geluidsscherm gebouwd en zijn er voorzieningen gekomen ter bescherming van flora en fauna."

Tunnel voor langzaam verkeer

De nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers wordt in het voorjaar van 2016 geopend. De overweg Groeneweg wordt vanaf dat moment definitief afgesloten.

Bewoners gaven het project een overwegend positieve waardering, zo blijkt uit de laatste omgevingsmonitor die Prorail uitvoerde. Men vindt de aanleg van de tunnels een goede zaak voor het dorp en de bouwactiviteiten bleken uiteindelijk minder hinder op te leveren dan verwacht.