Nieuw virus aangetroffen bij teken op Utrechtse Heuvelrug

REGIO Tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug is waarschijnlijk iemand besmet geraakt na een beet van een teek die het teken-encefalitisvirus bij zich droeg (TBE-virus), zo heeft het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) bekendgemaakt. De patiënt is inmiddels herstellende.

KLACHTEN Recentelijk werd op de Sallandse Heuvelrug het teken-encefalitisvirus aangetroffen in teken. Dit virus komt voor in verschillende landen in Noord, Midden- en Oost Europa, waaronder Duitsland en Oostenrijk. Een infectie met dit TBE-virus verloopt meestal zonder klachten, maar het kan een griepachtig ziektebeeld, een ontsteking van de hersenvliezen en hersenen veroorzaken. Het virus wordt overgedragen van dier naar dier en soms naar mensen. Na een incubatietijd van 7 tot 14 dagen volgt een fase met koorts, vermoeidheid, algehele malaise en hoofdpijn. Meestal duurt dit 2 tot 7 dagen, daarna volgt een periode van ongeveer een week zonder klachten. Bij een klein deel volgt dan de tweede fase met ernstige hoofdpijn, koorts en hersen(vlies)ontsteking. Ziekenhuisopname is dan noodzakelijk. Een behandeling voor een hersen(vlies)ontsteking door TBE-virus is er niet. De ziekte staat ook bekend als FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) en Tick Borne Encephalitis.

VERSPREIDING Bij onderzoek bij reeën op aanwezigheid van antistoffen tegen het TBE-virus bleek een klein deel van de reeën positief, met name op de Sallandse Heuvelrug. Vervolgens zijn teken gevangen en bij enkele werd het TBE-virus aangetroffen. Nu is er dus ook een besmette teek ontdekt na een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Het RIVM onderzoekt samen met andere organisaties de verspreiding van het TBE-virus in Nederland en hoe groot de kans is om een infectie op te lopen.

Mensen wordt aangeraden om tekenbeten te voorkomen, vaak te controleren op tekenbeten en teken dan direct te verwijderen.