• Financieel wethouder Erika Spil (P21), hier bij de Begroting voor 2018, moet deze week een begrotingstekort door de raad slepen

    Kuun Jenniskens

Nieuw collegeprogramma geeft begrotingstekort

ODIJK Het nieuwe collegeprogramma voor 2018 tot 2022 ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ heeft een aantal financiële gevolgen. De gemeenteraad wordt gevraagd extra geld beschikbaar te stellen, waardoor er de komende twee jaar een tekort is op de Begroting.

Kuun Jenniskens

Het gaat om 212.00 euro voor 2019 en 2020, en vanaf 2021 jaarlijks 170.000 euro. Voor de eerste twee jaar wordt dit uit de spaarpot van de gemeente gehaald, die daardoor met 7 ton verder afneemt naar 7 miljoen.

Er is vooral meer personeel nodig om een aantal onderwerpen vlot te trekken. Het college wil meer inzet op het versterken van de recreatieve kracht; op duurzaamheid, energie en klimaat; en op democratische vernieuwing, communicatie en participatie.

Dit begrotingstekort is onderdeel van de Begrotingsbehandeling op donderdag 8 november.