• Een van de activiteiten was een voorbereiding op de vastentijd, die na de carnaval begint.

    Margriet Hunse

Nicolaaskerk verbindt

ODIJK De H. Nicolaaskerk is gestart met een half jaar vol bijzondere activiteiten. Daarmee hopen ze de geloofsgemeenschap een impuls te geven. Een groep kwartiermakers ontwikkelde een programma waar voor elke Odijker wel iets te vinden is.

Margriet Hunse

Tineke Schalenkamp: "Een paar jaar geleden kregen we vanuit de parochie de opdracht om eens naar onze zondagse bezetting te kijken. In heel Nederland lopen de kerken langzaam leeg. De Nicolaaskerk wordt elke week gelukkig nog aardig bezocht. Maar het zette ons wel aan het denken. We missen bepaalde leeftijdsgroepen. Zo hebben we helemaal geen misdienaren meer en ook geen kinderkoor." De Nicolaasgemeenschap kan het op deze manier nog best even volhouden, maar zou door vernieuwing graag de gemeenschap weer afwisselender van samenstelling willen maken.

SPRINGLEVEND Vera Boonen: "Er zijn gesprekken gehouden met kerkverlaters, om te vragen waarom ze vertrokken zijn. Ze geven allemaal het antwoord: ik miste iets, maar ik weet niet precies wat. Ze weten niet zo goed aan te geven wat ze wel zoeken." Tineke: "Het is niet zo dat mensen zich van het geloof afkeren. Spiritualiteit is nog steeds springlevend, maar kennelijk sluiten we als kerk toch niet meer goed bij de behoefte aan." Vera: "Sommige mensen verlaten de kerk een tijdje. Ze denken dat de kerk wel geduldig blijft wachten tot ze er weer aan toe zijn om terug te komen. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Daarom moeten we nu iets doen."

ACTIVITEITEN De H. Nicolaaskerk bestaat meer dan 50 jaar in Odijk en heeft altijd een rol gespeeld. De kerk wil graag van betekenis blijven, maar de vraag is hoe. Er is een half jaar vol activiteiten gepland die normaal gesproken niet in de kerk plaatsvinden, om er zo achter te komen welke behoefte er bij mensen leeft. De activiteiten worden aangekondigd door posters in het hele dorp en op de website www.nicolaaskerkodijk.nl.

KERKLAB De eerstvolgende activiteit is de Night of the Light op 25 februari: een avond bezinning, muziek, stilte en meditatie. Er zijn bezoeken aan The Passion en aan het Catherijneconvent gepland. Twee keer vindt er een Peregrinus-wandeltocht plaats. Zelf kijken de kwartiermakers vol verwachting uit naar het Kerklab: een avond waarin samen nieuwe mogelijkheden voor de kerkgemeenschap worden ontwikkeld. 'Tijd voor Taart' is speciaal voor kinderen. Die mogen bedenken wie er wat hun betreft een taart verdienen. Die gaan ze dan maken en samen met hun ouders afleveren. Zo wordt naar elkaar omzien in praktijk gebracht.

VERBINDING De serie activiteiten wordt afgesloten met een zomerse picknick op het kerkplein. Daarna volgt er een evaluatie om te zien of de activiteiten iets hebben toegevoegd aan de kerkgemeenschap, gevolgd door nog een half jaar met nieuwe activiteiten. Vera: "De tijd is rijp om de kerk een nieuw elan te geven, want we zijn er van overtuigd dat deze gemeenschap van betekenis kan blijven. Je hoeft niet ver te kijken om verbinding met anderen te zoeken, die is hier in dit dorp te vinden."