Natuurgebied Steenovenweg in Werkhoven weer open en zichtbaar

WERKHOVEN Maandag zijn de beheerswerkzaamheden in het natuurgebied aan de Steenovenweg in Werkhoven gestart. Het gebied werd in 2008 ingericht als natuurgebied. Inmiddels is het begroeid geraakt met onder andere wilgen, elzen, gras en riet. Een deel van deze begroeiing wordt nu verwijderd, zodat het bijzondere rivierlandschap weer open en zichtbaar wordt en recreanten hiervan kunnen genieten. Ook kan het water uit de Kromme Rijn straks weer gemakkelijk door de nevengeul stromen.

Het onderhoud duurt, afhankelijk van het weer, tot eind oktober. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: de monding en bochten in de nevengeul worden aangepakt zodat het water uit de Kromme Rijn er weer gemakkelijk doorheen kan stromen; de poel wordt opgeschoond; de ooievaarspaal wordt vernieuwd; er wordt een nieuwe picknickbank geplaatst en een deel van de spontane begroeiing (wilgen, elzen, gras en riet) wordt verwijderd.

De hinder voor het verkeer wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor wandelaars. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Agterberg BV. Het onderhoud wordt gecoördineerd door gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht, die eigenaar is van het gebied. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er wordt gewerkt volgens een ecologisch verantwoord werkprotocol, wat rekening houdt met de aanwezige planten en dieren.