• J. Nijland

Boeren opnieuw op de barricaden

BUNNIK Hoewel de boeren zeggen dat de stikstofmetingen onjuist zijn, blijft het RIVM bij de betrouwbaarheid van de cijfers. ,,Ons meetnet is fijnmaziger dan in het buitenland", stilt het in Bilthoven gevestigde instituut.

Met dit antwoord nemen de boeren echter geen genoegen en het wantrouwen kan niet worden weggenomen. Daarom klommen ze vanochtend weer in en op hun trekkers om opnieuw de barricaden op richting Den Haag te gaan.

Het zorgde voor een enorm verkeersinfarct op de wegen rond Utrecht.