• Leraren en bestuur van de muziekschool. (Hans Flipse staat rechts)

    Kuun Jenniskens

Muziekschool gaat betalen voor werkelijk gebruik van hun ruimtes

BUNNIK Vorige week heeft burgemeester Ruud van Bennekom en zijn ambtenaren gesproken met het bestuur van de muziekschool. Dat was nodig omdat de muziekschool zich overvallen voelde over een stopzetting van de huisvestingssubsidie. Sindsdien is er een nieuw voorstel in de maak, waar overleg over is. Het streven is om eind augustus een definitief voorstel te hebben liggen.

door Kuun Jenniskens

BURGEMEESTER Burgemeester Ruud van Bennekom zei na zijn gesprek van 16 juli: ,,Er is vandaag een constructief gesprek geweest met het bestuur van de Muziekschool. Het is voor iedereen belangrijk dat er een goede oplossing komt. Daarom hebben we het volgende afgesproken: we maken een inhoudelijk voorstel over een nieuw huurcontract met de Muziekschool. Aan de hand daarvan gaan de gemeente en het bestuur van de Muziekschool in gesprek. We streven er naar om na het zomerreces, begin september dit voorstel voor te leggen aan het college.”

MINDER HUUR BETALEN Vanuit het bestuur van de Muziekschool horen we dat er sindsdien inderdaad vervolggesprekken zijn geweest. Hans Flipse legt namens het bestuur uit dat er een nieuwe systematiek komt. Maandag 22 juli ontving hij het nieuw voorstel en dat is dinsdag besproken. Flipse: ,,Tot nu toe kregen we de ruimtes 100 procent toegerekend, maar de gemeente wil dit aanpassen aan ons gebruik. Sommigen ruimtes hebben we 30, 40, 50 of 100 procent in gebruik. Dat laatste geldt voor het drumlokaal en het pianolokaal, die vol instrumenten staan. Maar het podium hebben we nog maar voor 30 procent in gebruik. Zo loopt het gebruik terug van 269 vierkante meter naar 158. Dat betekent dat we minder huur gaan betalen. Hiermee draait de gemeente op voor de partiële leegstand. Dat is het voorstel waar ze zelf mee zijn gekomen.” 

TARIEVEN LAGER Flipse laat weten dat de gemeente op 20 augustus met de definitieve uitwerking komt. De gemeente denkt de lokalen te kunnen verhuren. Volgens Flipse verlaagt de gemeente de tarieven naar het niveau van 2014. ,,Daar kijk ik met verbazing naar, want het gat in de begroting van de MFA maken ze zo alleen maar groter. Maar ons zijn ze op deze manier ter wille en wij denken dat er voor ons een goed plan komt, waarbij we de muziekschool kunnen laten draaien zonder dat de muziekschool een gat in de begroting krijgt.”