• Hier een Top 10 met groene wensen vanuit 'Bunnik Natuurlijk'

    Kuun Jenniskens

Motie Groenfonds verkiezingsstunt

ODIJK Tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen (op 8 maart) zette P21 een motie op de agenda om een Groenfonds op te richten. De Liberalen en het CDA noemden het direct een verkiezingsstunt. Mede omdat men er nauwelijks op tegen kon zijn, er wordt alleen om een onderzoek gevraagd en dat kan natuurlijk nooit kwaad. P21 was het hier niet mee eens. Viskil zei dat de partij al langer serieus naar dit idee kijkt.

Kuun Jenniskens 

Achtergrond bij dit Groenfonds is dat het verder reikt dan alleen de zorg voor bomen. Het gaat ook om struiken, speelgroen, bloemenweiden, poelen en hooiland. Het idee achter het Groenfonds is dat het door inwoners zal worden beheerd. Naar het voorbeeld van het 'Bunnik aan Zet fonds'. Bedrijven, inwoners en de gemeente kunnen geld in dit fonds storten om groenprojecten te financieren.

Eind vorig jaar verklaarde wethouder Erika Spil (P21) tegenover het CDA, tijdens de behandeling van de Bomenverordening, dat er voldoende geld was om bomen te herplanten. De afspraak die toen werd gemaakt is om dit onderwerp mee te nemen in de Omgevingsvisie. 

Op 31 januari is in het Bunniks Nieuws, in een Terugblik over groen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw het idee van een Bomenfonds aan de orde gesteld. De Liberalen bleken niet voor een Bomenfonds zijn. Hein Hoitink zei in januari: "Het kost namelijk veel geld, geld dat niet aan andere zaken in de openbare ruimte kan worden besteed." P21 was positiever en Arie Viskil zei toen: "Het voegt namelijk kwaliteit toe aan het groen. Een Bomenfonds is één van de mogelijkheden om in de openbare ruimte meerwaarde te creëren." P21 zei toen dit idee nader uit te willen werken met Bunnik Natuurlijk. Een lid van deze club, Inge Verhoef, staat ook op de kandidatenlijst van P21.

Uit deze gesprekken is kennelijk het idee van een Groenfonds gerold en P21 zet dit vlak voor de verkiezingen nog even op de raadsagenda. Thea Schipper voerde hierover het woord. Liberalen en CDA hadden veel vragen, die P21 nog niet kon beantwoorden. Veel van het idee moet nog worden onderzocht. De Liberalen willen in elk geval niet dat het ten koste gaat van geld voor onderhoud van openbare ruimte. En het CDA wil niet dat de beraadslagingen over zo' n fonds achter gesloten deuren gaat plaatsvinden - juist omdat het iedereen aangaat.

P21-wethouder Erika Spil zei gecharmeerd te zijn van het idee van een Groenfonds. "Ik zie een groot verschil met een Bomenfonds, er zit inderdaad geld voor herplant van bomen in de Begroting. Een Groenfonds gaat over veel meer, ook over struiken etc. Ik heb al vaker gezegd dat ik de kwaliteit van groen belangrijker vind dan het aantal bomen. Het is ook erg interessant om inwoners en bedrijven te betrekken." 

Uiteindelijk stemde de gehele gemeenteraad voor de motie. Wethouder Erika Spil beloofde na de zomer met nadere uitwerking te komen. Hoewel het natuurlijk nog ongewis is hoe het lokale politieke landschap er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart uit komt te zien.