• Het ontwerp, dat Carry Vester maakte in overleg met bewoners en gemeente

    Carry Vester

Mooie plannen Ireneplein

BUNNIK Na de eerste schok van plotseling verdwenen groen, zijn bewoners en wijkvereniging van de Oranjebuurt in Bunnik voortvarend aan de slag gegaan om het Ireneplein in de toekomst nog mooier te maken dan het was.

Agnes Corbeij

Carry Vester, nieuw bestuurslid van de wijkvereniging en tuin- en landschapsarchitect van beroep, maakte in samenspraak met bewoners en gemeente een ontwerp, waarbij het plein een natuurlijker uitstraling gaat krijgen. Daarvoor werden afgelopen week twee inloopbijeenkomsten gehouden bij Carry thuis, waarbij alle omwonenden hun zegje konden doen.

OVERLEG Vorige week was in deze krant nog te lezen dat veel omwonenden waren geschrokken van de kap van heggen en bomen op en rond het Ireneplein. De wijkvereniging gaf snel toe dat de communicatie naar buurtbewoners te summier was geweest. Het bestuur ging meteen in overleg met omwonenden en de geplande aanleg van kunstgras werd direct stopgezet. Carry Vester: "Ik ben erg blij dat mensen niet lang bleven hangen in het probleem, maar vrijwel direct constructief meedachten over een oplossing."

UITSTRALING De weggehaalde bomen en struiken waren aan het einde van hun levensduur gekomen. Daarvoor komen nieuwe bomen en struiken terug. Carry: "Bewoners geven aan graag een natuurlijke uitstraling te willen. Het was vrij strak ingericht, daar gaan we nu vanaf. Zo komen er verschillende soorten bomen en struiken, niet overal hetzelfde."

In het huidige ontwerp, waar ook de gemeente al mee akkoord is, staan verschillende sierkersen en een paardenkastanje. "Die laatste heeft een mooie seizoensbeleving. Ook komen er wilgentenen langs de speelheuvel, daar gaan ouders zelf al achteraan. Ook op de heuvel komen struiken, waar kinderen heerlijk in kunnen scharrelen."

NIET RECHT Er komen ook verschillende struiken rond het speeltuintje. De vlier, vlinderstruik en krent zijn genoemd. De wijkvereniging grijpt de gelegenheid ook aan om de paden minder strak te krijgen. Carry: "Nu zijn de lijnen recht, dat willen we veranderen, om een meer natuurlijke uitstraling te krijgen."

De ondergrond van het speeltoestel is nog niet duidelijk. Het plan was om er kunstgras neer te leggen, maar daar verzet de buurt zich tegen, omdat het materiaal niet natuurlijk is. De optie voor tigermulch, dat wel natuurlijk lijkt maar het niet is, kent dezelfde weerstand. Carry: "De voorkeur gaat nu uit naar boomschors, maar dat vergt veel onderhoud. Dat moet de buurt dan doen. In mei wordt hier een beslissing over genomen."

KORTE LIJNEN Zelfwerkzaamheid is de buurt echter niet vreemd. Al jaren snoeien buurtbewoners de heesters twee keer per jaar. Dat blijft zo. De gemeente is heel blij met de input vanuit de buurt. Judith van Putten, groenbeheerder bij de gemeente: "Nu is duidelijk dat de vereniging echt luistert naar de bewoners. Wij zijn daar blij mee, omdat we een korte lijn hebben met de vereniging en daardoor continue op de hoogte zijn van wat er speelt."